Pozadie stavby DOMINO: Pán starosta Bajan, ako ste toto mohli urobiť Petržalčanom?

23. októbra 2014, baian, Nezaradené

Obyvatelia Jasovskej ulice sa začiatkom októbra 2013 s údivom pozerali na bagre, ktoré začali sťahovať a odvážať ornicu z trávnika pod ich balkónmi. Začali zisťovať, čo sa to pod ich oknami deje a zistili, že ide o stavbu piatich 7-poschodových domov s názvom „Polyfunkčné objekty DOMINO“. Podľa územného rozhodnutia mala byť stavba vzdialená 18,321m od ich 12-poschodového domu. Všimli si, že stavba je k ich domu ešte o 2 metre bližšie. Zavolali preto stavebnú inšpekciu, ktorá ich podozrenie potvrdila. K územnému ani stavebnému konaniu však neboli prizvaní a toto konanie ani nebolo vyhlásené verejnou vyhláškou tak, ako to zákon diktuje. Popri tom zisťovali, o akú stavbu ide a koho to vôbec napadlo stavať takto blízko, samozrejme, že aj 18 metrov je, slušne povedané, šialenstvo. Vedeli, že sa tu niečo má stavať, pretože sa vyjadrovali ešte v roku 2007 k investičnému zámeru, kde vzniesli svoje námietky. Predkladateľom bola spoločnosť F arch s konateľmi Jánom Franzom a Miroslavou Franzovou, rodenou Velčickou. V roku 2006 vstúpila do tejto spoločnosti aj firma ROXY Invest, v ktorej je jedným z konateľov človek figurujúci vo firmách s adresou Dvořákovo nábrežie 10 v Bratislave.

Domino obrazok

Pozemky pod DOMINO sa v roku 2008 podarilo vyňať zo stavebnej uzávery na plánovanú rýchlodráhu (o pozemkoch ešte bude reč). Územné rozhodnutie bolo vydané v roku 2009. Príprava stavby pokračovala ďalej, rozkrútil sa kolotoč zmien investorov – firmy F arch, Bajoprojekt, Aquaterm a takisto aj Dobrý domov s.r.o., ktorej konateľmi boli Miroslav Skovajsa, bývalý kontrolór Petržalky a donedávna aj riaditeľ Verejnoprospešných služieb Petržalka, sused starostu Bajana v Trnávke, Marián Bajan, brat súčasného starostu Petržalky a Vladimír Bajan. Áno, čítate správne, spoločníkom a konateľom tejto firmy bol sám starosta Petržalky Vladimír Bajan (ORSR). Keďže zrejme nečakal, že sa stane starostom (vyhral so 7500 hlasmi zo stotisícovej Petržalky), musel firmu v roku 2011 opustiť. Konateľom ostal sused a veľký kamarát pána starostu, ktorý na miestnom zastupiteľstve povedal, že do zastavenia projektu dal do stavby jeden milión eur – vlastných! V relácii Reportéri povedal, že pozemky pod DOMINO kúpil od obchodnej spoločnosti (RTVS Reporteri). Bola to spoločnosť Petržalka Invest, ktorá má rovnakého konateľa, ako spoločnosť Petržalka Plus, kde zase figuruje firma ROXY Invest. Konateľ tejto firmy bol už v minulosti spájaný s Vladimírom Bajanom (Milionar potvrdil, ze kseft storocia vybavil Bajan). Petržalčania si ho určite pamätajú z kauzy predaja pozemkov pod panelákmi cez spoločnosti Rezerva a.s. a Predaj a.s. (ORSR).

Schema

Vydanie stavebného povolenia, už počas starostovania Vladimíra Bajana prebehlo opäť bez verejnej vyhlášky a účasti obyvateľov Jasovskej ulice. Vypracoval ho Mgr. Tomáš Mateička, ktorého spomeniem nižšie. Dva mesiace potom nastúpila na stavebný úrad Petržalka autorka projektu DOMINO Ing. Miroslava Franzová, rodená Velčická. Nasledujúci rok už bola poverená vedením stavebného úradu Petržalka. Zaujímavé je aj to, že dátum uvedený na pečiatke výkresov, ktoré sú dokladom stavebného povolenia, sa presne zhoduje s dňom, kedy sa pani Franzová stala šéfkou stavebného úradu Petržalka. Prečo stále píšem „rodená Velčická“? Pani Franzová je dcérou pána Milana Velčického, ktorý je dodnes predsedom Cechu taxikárov a so starostom Bajanom zakladali 1. súkromnú taxislužbu pri Bytovom podniku Bratislava IV. Rovnaké osoby a obsadenie nájdete napríklad aj pri kontroverznom projekte BAJO (BAJO) a podobné pri stavbe Antolská (Antolska).

ORSR Dobry domov

Tesne pred začatím výstavby bola časť projektu odpredaná inému investorovi – spoločnosti Subcentro, ktorá stihla ešte urobiť zmenu stavby pred dokončením a osadila DOMINO síce podľa dokumentácie „overenej“ v stavebnom konaní, ale v rozpore s územným rozhodnutím, čiže o 2 metre bližšie k bytovému domu Jasovská 2-12. Obyvatelia sa teda obrátili na prokuratúru, kde sa dožadovali účastníctva v konaní. Podali  podnet na preskúmanie vydaných rozhodnutí na Okresný stavebný úrad, odbor výstavby a bytovej politiky, ktorého šéfom je už spomínaný Mgr. Tomáš Mateička, autor stavebného povolenia (ktorému Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja vrátilo už druhé nezákonné rozhodnutie – Stavba pod hradom a Vila syna exprezidenta). Samozrejme on a takisto pani Franzová sú vylúčení z konania v tejto veci, avšak konajú ich podriadení. Aká náhoda, že v súvislosti práve s touto stavbou sa stretlo toľko „vylúčených“ úradníkov.

V decembri minulého roka vydal stavebný úrad Petržalka výzvu na zastavenie prác. Výzvu však stavebníci napadli ako zmätočnú a stavali ďalej. Až neskôr prišlo rozhodnutie o okamžitom zastavení stavebných prác, aj na základe tlaku obyvateľov Jasovskej a ich druhého protestu pred stavbou, na ktorej sa napriek výzve na zastavenie prác stále stavalo.

Petržalský stavebný úrad, aj napriek opodstatneným námietkam obyvateľov Jasovskej a zisteným skutočnostiam Slovenskou stavebnou inšpekciou, vydal pre DOMINO dodatočné stavebné povolenie. Obyvatelia si dali vypracovať svetlotechnický posudok, ktorý preukázal, že stavba nespĺňa svetlotechnické normy. Ako je teda možné, že stavebný úrad Petržalka povolil stavbu, ktorej nesedí svetlotechnika? Voči dodatočnému povoleniu sa obyvatelia Jasovskej odvolali a stavba je v súčasnosti zastavená. Rozhodnutie čo ďalej, leží teraz na pleciach Okresného stavebného úradu, ktorého obsadenie som tu už spomínal.

Stavba zrejme stojí aj kvôli blížiacim sa komunálnym voľbám, v ktorých kandiduje aj súčasný starosta a „bývalý“ investor projektu DOMINO. Spustenie stavby by mu zrejme tesne pred voľbami veľmi nepomohlo, preto sa čaká, čo bude po 15.11.2014.

Starosta Bajan nás v novinách presviedča o tom, že všetci kandidáti „hovoria o transparentnosti, ale len jeden nemá naozaj čo tajiť“. Pán Bajan, že ste boli určitú dobu investorom Domina je fakt. Ale nikdy ste to verejne nepriznali. Ako ste mohli urobiť niečo také obyvateľom Petržalky?

Čo myslíte, obyvatelia Petržalky, ak si zmyslí takáto skupinka ľudí stavať pred Vašim domom – máte šancu sa ubrániť? Má podľa Vás človek, ktorý je schopný investovať do stavby jednoznačne odporujúcej zdravému rozumu a poškodzujúcej obyvateľov, morálne právo kandidovať na post starostu tejto mestskej časti? Ak dovolíme, aby takíto ľudia dostali po 16-tich rokoch šafárenia mandát na ďalšie 4 roky, tak si nezaslúžime nič iné, ako to, že sa naša vízia krajšej Petržalky zrúti ako Domino.

Tajit