Založ si blog

Starosta Bajan a Domino – „Keď môžem, tak musím! “ alebo Parkovanie v Petržalke vyriešené? !

Starosta Petržalky, Ing. Vladimír Bajan,  bezúhonný a vždy konajúci iba v medziach zákona, je známy aj svojimi  krédami, ktorými sa riadi a striktne ich dodržiava. Používanie jedného  z nich, „Nesľubujem, konám!“,  som opísal tu http://www.blogovisko.sk/starosta-bajan-a-stavba-domino-neslubujem-konam.html . Ďalšie jeho obľúbené krédo je – „Keď môžem, tak musím!“. Chcem vám demonštrovať, znovu na prípade stavby Domino, jeho dvojsečné používanie starostom Bajanom.

Ing. Vladimír Bajan bol v ostatných komunálnych voľbách znovu zvolený, už piatykrát, za starostu Petržalky. Nedá sa síce povedať, že by jeho popularita rástla, veď vo voľbách roku 2010 mu dalo svoj hlas 7 635 voličov, čo bolo 7,47 % zo všetkých petržalských voličov. V ostatných voľbách to bolo iba 6 382 hlasov, t.j. 6,33 % zo všetkých petržalských voličov. Skôr sa zdá, že klesá, no z vôle 6 382 voličov môže naďalej ovládať cca 105 000-ovú Petržalku. Aj tomu sa hovorí demokracia. Ale nechcem hodnotiť voľby, to ponechám niekomu fundovanejšiemu. Chcem skôr poukázať, na jednoduchom príklade pri výstavbe Domina na Jasovskej ul., ako dokáže zneužívať svoje právomoci v prospech developerov a  neprospech obyvateľov Petržalky.

Jedná sa o parkovanie. Čítal som, že Petržalka trpí akútnym nedostatkom parkovacích miest, vraj ich  chýba až 30 000. Mestský úrad sa chváli, že za posledné 4 roky starostovania p. Bajana, pribudlo v Petržalke 200 nových parkovacích miest, úctyhodné to číslo, klobúk dolu. Predstavuje to až 0,66 % z chýbajúceho počtu. Ak toto tempo starosta Bajan udrží, tak za 600 rokov by bol problém s parkovaním vyriešený. Samozrejme za súčasného stavu počtu áut. No musel by k tomu pristúpiť vážne a zodpovedne. Nie ako pri stavbe Domino, kde developerom splní všetko „čo im len na očiach vidí“. „Keď môžem, tak musím!“

V mojich blogoch som písal, že určité obdobie /rok 2010/ bol developerom – investorom tejto stavby, ako spolumajiteľ a konateľ spoločnosti Dobrý domov s.r.o. Po ňom prevzal investorské žezlo jeho brat, Ing. Marián Bajan, konkrétne jeho firma Bajoprojekt s.r.o., lebo dobromyseľní Petržalčania ho zvolili za starostu. Starostovať a developerovať naraz, sa vraj nesluší. No spoza „buka“…? „Keď môžem, tak musím!“

V roku 2011 sa udiali okolo projektu Domino zaujímavé skutočnosti. Starosta Bajan, na žiadosť developera Bajoprojekt s.r.o., schválil zmenu stavby pred dokončením. Zmena spočívala v tom, že zrušil výstavbu 1. podzemného podlažia, určeného v územnom rozhodnutí na parkovanie áut, zároveň navýšil počet nadzemných podlaží zo 6 na 7, čím samozrejme stúpol počet bytov zo 60 na 90 a počet apartmánov pre seniorov /rozumej dôchodcov/ sa ustálil na čísle 57. „Keď môžem, tak musím!“

Približne o mesiac na to vydal, pre investora stavby Bajoprojekt s.r.o., na stavbu Domino stavebné povolenie, počet jednoizbových bytov 54, dvojizbových 18, trojizbových 18 a počet apartmánov 57. Asi mesiac po vydaní stavebného povolenia sa stal investorom stavby Aquaterm s.r.o. /Ing. Skovajsa/. Na túto skladbu bytov je, podľa STN 736110,   potrebných 117 parkovacích miest. Pre apartmány 28,5, zamestnanci min. 5, návštevníci 8. Spolu je to 158,5 parkovacích miest. No kde ich vziať, keď suterén na parkovanie je kvôli šetreniu nákladov zrušený? „Keď môžem, tak musím!“

Zatiaľ všetko prebehlo hladko, bez akýchkoľvek pripomienok. Ale prečo? Jednoduché vysvetlenie. Pri obhliadke „miesta činu“ /ak vôbec nejaká bola/si p. Bajan, ani nikto z jeho stavebného úradu, ani investor stavby nevšimli v celom okolí jediný stojaci „domček“, dlhý asi 100 m a vysoký cca 40 m, vzdialený od „ich plánovanej stavby Domino“ cca 18 m, panelák Jasovská 2 – 12. Neviem či mali „vlčiu tmu“, alebo bola taká hmla, nebodaj tmavá noc a Petržalka bez elektriny. Takže, žiadna dotknutá susedná stavba, žiadni účastníci konania a tým pádom žiadni oponenti. Samozrejme okrem dotknutých orgánov, inštitúcií a úradov, ktoré so všetkým súhlasili. Aby to mali poistené, tak ani žiadna verejná vyhláška /potvrdené prednostom miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Petržalka/. Pekne všetko pod pokrievkou. „Keď môžem, tak musím!“

30.9.2013 developeri rozbehli výstavbu Domina. V marci pribudol investor Subcentro s.r.o., ktorý odkúpil práva na časť stavby, stavebné pozemky  s 83 parkovacími miestami pre tri bytové domy s 90-timi bytmi, od investora Aquaterm s.r.o. Starosta Bajan to schválil a vydal ešte nejakú zmenu stavby pred dokončením. A nastali problémy. Obyvatelia, majitelia bytov v susednom paneláku, nakoľko o ničom nevedeli, začali klásť nepríjemné otázky jednak staviteľom a tiež starostovi. Najprv ich odbíjali ukazovaním lajstier, zamietaním žiadostí a ignorovaním. No nakoniec vyplávali na povrch skutočnosti, pre ktoré  starosta Bajan musel stavbu zastaviť. Neviem ako sa tu cítil pri dodržiavaní svojho kréda, ale zvažoval to skoro dva mesiace a pritom stavba rástla. Veď prvýkrát, pri tejto stavbe,  musel takto prísne zakročiť proti „neviniatkam“ developerom  – „Keď môžem, tak musím!“

Developer Subcentro s.r.o., po kúpe časti projektu, rozbehol masívnu kampaň na predaj bytov Domino. No predávaná skladba bytov pozostáva z 54 dvojizbových a 36 trojizbových bytov, nie ako udáva stavebné povolenie. Na túto skladbu bytov, podľa spomínanej normy, potrebuje 153 parkovacích miest. Vlastní 83 parkovacích miest. Samozrejme, že treba ešte počítať s parkovaním pre apartmánové bývanie 43,5 parkovacích miest. Takže spolu je potrebných 196,5 parkovacích miest. Celkovo je /po zrušení parkovania v 1. podzemnom podlaží/ k dispozícii 134 parkovacích miest. Musí byť totižto dodržaný aj tzv. koeficient zelene, čo predstavuje 20 % plochy. Obyvatelia susednej stavby na to upozornili, ale starosta Bajan to zamietol s konštatovaním – „134 parkovacích miest postačuje.“  Že to je vlastne výstavba „čiernej stavby“,  s tým sa nikto netrápi. Veď pri kolaudačnom konaní už bude neskoro uvažovať nad odstránením stavby, kvôli nedodržaniu stavebného povolenia a nejakým chýbajúcim parkovacím miestam. „Keď môžem, tak musím!“

Po zastavení prác na stavbe, sa starosta Bajan spolu s developermi, zmobilizovali. Aj napriek x-násobnému porušeniu právnych noriem, vydal starosta Bajan pre developerov dodatočné stavebné povolenie, ktoré sa teraz nachádza, kvôli odvolaniu sa obyvateľov Jasovskej 2 -12, na Okresnom stavebnom úrade. O osude Domina rozhoduje úrad pod vedením Mgr. Mateičku, ktorý vypracoval pôvodné stavebné povolenie, vtedy ako zamestnanec  Bajanovho stavebného úradu. Čiže, pre obyvateľov Jasovskej je to krok „z blata do kaluže“. A v dodatočnom stavebnom povolení je aj šalamúnske riešenie otázky parkovacích miest pre Domino. No nedokonalé, lebo miesta aj tak chýbajú. „Keď môžem, tak musím!“

Riešenie spočíva v tom, že developeri vymysleli preklasifikovanie blokov D a E /apartmánové bývanie/,   z pôvodne bytových budov v prvom stavebnom povolení, na nebytové budovy v dodatočnom stavebnom povolení a starosta Bajan to bez problémov schválil. Budovy síce budú plniť rovnaký účel, iba sa to inak volá. Pri bytových budovách tohto typu sa počíta, podľa STN, s ½ parkovacím miestom na každý apartmán + nejaké miesta pre personál a návštevy a pri nebytovej budove sa počíta iba s parkovacími miestami pre personál /zamestnancov/. Čiže, „papierovo“ sa ušetrí cca 35 parkovacích miest, hoci tie autá niekde parkovať budú musieť. Geniálny nápad, nie? V Petržalke by vlastne stačilo preklasifikovať niekoľko bytových domov na nebytové.  Chytrákov, ktorí to dokážu, ako vidíte, je dosť a problém s parkovaním v Petržalke je vyriešený. A mestský úrad si môže pripísať „čiarku“ za splnenú úlohu, čo tam po obyvateľoch, nech sa trápia, kde budú s autom parkovať. „Keď môžem, tak musím!“

A to je na tom to zarážajúce, že u nás existujú ľudia, aj v štátnej správe, ktorí tieto neduhy nielen podporujú, ale ich dokonca iniciujú. Zmeniť zmýšľanie tohto typu jedincov, je zrejme nad ľudské sily.  „S jedlom rastie chuť“ a to najmä vtedy, keď zistia, že sú vlastne nedotknuteľní. Že môžu beztrestne obchádzať zákonné normy bez toho, aby sa im niečo stalo. Smutné na tom je to, že svojou ľahostajnosťou, im to vlastne „odobrujeme“ my všetci. Potom sa nesmieme čudovať, že konajú tak ako konajú – „Keď môžem, tak musím!“

Citujem povolebné slová Vladimíra Bajana, starostu Petržalky: „Opätovné zvolenie obyvateľmi Petržalky vnímam ako piatu skúšku správnosti…. Aj naďalej budeme pri rozhodnutiach sledovať princíp dobrej správy vecí verejných pre dobrý život Petržalčanov….  Aj naďalej však budem starostom pre všetkých obyvateľov. Vďaka podpore voličov môžem konštatovať, že spoločne budeme pokračovať ďalej.“ Tá predposledná veta sa mi zdá skôr ako vyhrážka.

Takže, milí Petržalčania, smelým a ráznym krokom, vpred! Za dostavanie Domina! „Spoločne budeme pokračovať ďalej“! Postavíme aj BAJO! Kto nejde s nami, ide proti nám! Nech potvrdíme „piatu skúšku správnosti“ a naplníme ideu 5. štvorročného plánu budovania „Nového Bajanistanu“!

Stavba Domino – „Teraz nejde o to kto má pravdu. Pravda –nepravda sú len „slovíčka“ v právnickej hantírke. “

04.05.2017

Na úvod pridávam túto reportáž, ktorú spracovala redaktorka pani Katarína Začková z RTVS. Je to naozaj objektívny pohľad na daný problém. Ja osobne skladám „klobúk dolu“, hoci kvôli časovému obmedzeniu /limitu/ tejto relácie, nemohla zaznamenať a uverejniť všetko, čo sa pri stavbe Domino udialo. V relácii od 15 min. 39 sekundy [...]

Stavba Domino – Čierny humor v podaní starostu Ing. V. Bajana.

01.01.2017

Ak ste milovníkom tohto druhu humoru, tak v oficiálnych stránkach mestskej časti Bratislava – Petržalka v rubrike Online diskusie, si prídete na svoje. Hlavným protagonistom je samozrejme starosta Ing. Vladimír Bajan. „Mxxxx Dxxxxx: ja mam taketo otazky: preco sa tolko zahustuje petrzalka novostavbami, … Starosta: Dobrý deň prajem. Na otázku prečo sa Petržalka zahusťuje [...]

„Ako to je v skutočnosti? “ Kauza Domino a „cisár“ Bajan.

09.11.2015

V rozhovore pre „Bratislava dnes 24“ dňa 28.11.2014 starosta Bajan povedal: „Stavba Domino. Všetci vieme o petíciach, liste prezidentovi, o nespokojných dotknutých obyvateľoch Jasovskej… Ako to je v skutočnosti? Toto je ďalšia z vecí, ktorú sa veľmi šikovne dalo mojim protikandidátom nalepiť na moje meno. O tom, či Domino bude stáť tam kde bude, rozhodol ešte môj [...]

parkovisko, parkovanie, nemocnica Antolská

Prokurátorka zastavila stíhanie zdravotníka obvineného z únosu a znásilnenia študentky

29.05.2024 16:00

Soninu DNA objavili na kľučke na sťahovanie okien v mužovom aute, na plachte v byte zdravotníka aj vo vani.

Podvod na dôchodcovi, Bandi

Roky vo väzení pre dvojicu z Mníška nad Hnilcom: Podvod na dôchodcovi, chceli mu vziať dom

29.05.2024 16:00

Šesť rokov a osem mesiacov nepodmienečne vymeral Okresný súd v Spišskej Novej Vsi Igorovi Bandimu z Mníška nad Hnilcom a šesť rokov jeho družke Lucii Bandyovej.

nehoda, D1, hasiči

Obvinili vodiča nákladného auta, ktoré na diaľnici narazilo do hasičov

29.05.2024 15:50

Rodinám obetí tragickej nehody na diaľnici D1 vyplatia po 50 000 eur, návrh schválila vláda.

kaliňák, eštok šutaj

Sprísnia sa podmienky práva na zhromaždenie? Prvé návrhy na riešenie bezpečnosti predstavia na budúci týždeň

29.05.2024 15:14

Zasadala bezpečnostná rada. Výkon policajtov je po atentáte naďalej posilnený o 30 percent, informoval minister Šutaj Eštok.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 24
Celková čítanosť: 127494x
Priemerná čítanosť článkov: 5312x

Autor blogu

Kategórie