Založ si blog

Stavba Domino – Kto otvorí Pandorinu skrinku? Alebo „Ako sa to robí v Bajanistane? “, 1. časť

Stavba Domino, už toľko sa o nej popísalo. Opísať celú genézu vývoja udalostí okolo Domina by vydalo pomaly na knihu. Prepojenie aktérov – investorov, projektantov, starostov, šéfov stavebných úradov – v rámci rodinných, priateľských, susedských a iných vzťahov už bolo opísané x krát. Porušovanie zákonov, neinformovanie verejnými vyhláškami, opomenutie prizvania účastníkov konania, zastieranie skutočností, faktov, podvádzanie, klamanie, zneužívanie právomocí verejného činiteľa – o tom všetkom už bola reč.  Tak isto o „striedaní“ investorov a projektantov. Aj o tom, že to je zohratá „kapela“. Tu ich musím vymenovať: Bajoprojekt s.r.o. Ing. M. Bajan, F arch s.r.o. /tiež FaF ateliér, menia názvy, ako niekto ponožky/ Ing. J. Franz, Ing. M. Franzová , Dobrý domov s.r.o. Ing. V. Bajan, Ing. M. Bajan, Ing. M. Skovajsa,  Aquaterm s.r.o. Ing. M. Skovajsa. Nakoniec pristúpila Subcentro s.r.o. Ing. M. Kaňuščák, Ing. J. Duška, ale tí sú z inej „vsi“, hoci veľmi dobre zapadli do tejto „kapely“. Patrí sem aj Okresný stavebný úrad pod vedením Mgr. T. Mateičku.

No jedna zaujímavá skutočnosť bola zatiaľ spomenutá iba okrajovo. Kto, kedy a ako umiestnil „nášľapnú mínu“, že to vyústilo do stavu, kedy starosta Bajan bol prinútený 31.1.2014 k vydaniu rozhodnutia o zastavení prác na stavbe? Síce to do štyroch mesiacov „bohorovne“ vyriešil a vydal protizákonné dodatočné stavebné povolenie.  No vo výstavbe sa doteraz nepokračuje.

Je všeobecne známe, že prvotným impulzom na protesty obyvateľov Jasovskej 2 – 12, bolo nedodržanie vzdialenosi stavby Domina od ich domu. Až potom vyplávali na povrch ostatné nezrovnalosti. Prečo teda musela byť tá vzdialenosť o cca 2,3 m menšia?

Územné rozhodnutie,  vydané v roku 2009 starostom Ing. Ftáčnikom pre investora Bajoprojekt, projektová dokumentácia k územnému rozhodnutiu F arch /FaF/, hovorí vo výkresovej aj textovej časti o vzdialenosti 18,321 m. Stavebné povolenie, vydané v roku 2011 starostom Ing. Bajanom, pre investora Bajoprojekt, projektová dokumentácia k stavebnému konaniu tiež F arch /FaF/, hovorí  v textovej časti v 2. záväznom bode, že stavba má byť vytýčená podľa územného rozhodnutia, teda vo vzdialenosti 18,321 m, no vo výkresovej časti, kvôli zväčšenému objemu stavby, je vzdialenosť cca 16 m. A tu je vlastne umiestnená tá „nášľapná mína“. Zväčšený objem stavby v projektovej dokumentácii k stavebnému konaniu oproti územnému rozhodnutiu.  Je to zatiaľ tabuizovaná téma. Skúsme sa pozrieť na to, ako k tejto rozdielnosti v projektoch, u tak skúsených projektantov mohlo dôjsť. Veď obidva ich robila spoločnosť F arch /FaF/.

Projekt pre územné konanie bol robený pre investora Bajoprojekt.  No projekt pre stavebné konanie bol  vypracovaný pre spoločnosť s r. o. Dobrý domov – majitelia a konatelia Ing. V. Bajan, Ing. M. Bajan a Ing. M. Skovajsa. Táto spoločnosť vznikla počas funkcionárskych prázdnin V. Bajana /v roku 2009 skončil ako župan, neuspel vo voľbách a až koncom roka 2010 bol zvolený za starostu Petržalky/, tak ju s bratom a susedom založili. http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=181166&SID=2&P=1 Svoju investorskú činnosť zahájila stavbou Domina, prevzala štafetový kolík od Bajoprojektu a po zvolení V. Bajana za starostu, ju bratia opustili. Investorskú činnosť znova prevzal Bajoprojekt, ktorý tento projekt použil v stavebnom konaní.

Nás ale zaujíma, ako mohlo dôjsť  k tomu, že tu vznikol  projekt k stavebnému konaniu so zväčšeným objemom stavby, čiže stavba sa nedala umiestniť podľa podmienok územného rozhodnutia, resp. rozhodnutia o umiestnení stavby.  Dokonca sa nevmestila ani na zakúpené stavebné pozemky. Až pri dodatočnom stavebnom konaní investori Subcentro a Aquaterm pozemky dokúpili, lebo doteraz stavali aj na cudzích pozemkoch a to bez akýchkoľvek dohôd, zmlúv a pod., čo stavebný zákon nepripúšťa. Aj to iba na základe pripomienok obyvateľov Jasovskej 2 – 12.

Prvá možnosť ako k tomu mohlo dôjsť, je pochybenie projektanta F arch /FaF/. No skúsme sa nad tým zamyslieť. Je to skúsený projektant, robil projekt k územnému konaniu, všetky podklady, ktoré mohol použiť odtiaľ musel prepracovať. Musel vedieť, že robí úplne iný, zväčšený projekt. Čiže pochybenie to nebolo. Bola to sabotáž? Prečo by to robil, veď si naháňali kšefty jeden druhému. Svedčí o tom aj to, že pri projekte BAJO je investorom F arch /FaF/, projektantom Bajoprojekt a krstným otcom starosta Bajan. Takže môžeme vylúčiť aj to. Nakoniec jeden z konateľov objednávateľa je takisto veľmi skúsený projektant, Ing. Marián Bajan. Ten by takéto pochybenie alebo sabotáž  odhalil na prvý pohľad. Tak, do čerta,  prečo to projektant urobil tak ako urobil? Prečo si nechá na seba kydať špinu, aký je amatér, diletant? Prečo mlčí?

Druhá možnosť. Investor Dobrý domov s. r. o. chcel stavbu zatraktívniť  a tým pádom  zväčšiť aj rozlohu predávaných bytov a apartmánov,  jedným slovom získať viac priestoru. Cca 2 m na šírku, nejaké metre na dĺžku, to slušne zväčší vnútorný priestor stavaných blokov. Hovorí sa tomu aj nenažranosť. Územné rozhodnutie je vydané, V. Bajan kandiduje na post starostu, vo voľbách uspeje a cíti sa dosť silný v kramflekoch. Vyzná sa ako to v „developerských“ kruhoch chodí , ako sa stavby dodatočne legalizujú a predpokladá, že to dokáže ukočírovať. Veď na Slovensku ešte nebola odstránená snáď ani jediná „čierna“ stavba. Takže investor poverí projektanta, aby to naprojektoval  v tomto duchu a ten súhlasí, alebo inak povedané, dohoda investora s projektantom.  Alebo ešte inak, dohoda súčasného investora s bývalým investorom – teraz projektantom. /Viem, že v tom máte „guľáš“, tak krátko vysvetlím. Pôvodný investor Domina bol Bajoprojekt a projektant F arch /FaF/, potom investor F arch a projektant Bajoprojekt, potom investor Bajoprojekt a projektant F arch /FaF/ a až teraz investor Dobrý domov a projektant F arch /FaF/, potom investor Bajoprojekt a projektant Farch /FaF/, potom investor Aquaterm a nakoniec investor Aquaterm a Subcentro a projektant VI group Ing. Duška./  Hoci sa jedná o podvod, lebo ignorujú podmienky právoplatného územného rozhodnutia.  Samozrejme, že smerom k plánovanej trati električky ísť nemôže, tak zostáva iba možnosť stavbu priblížiť k domu Jasovská 2 – 12. Všetky ostatné smery to znesú s tým, že sa možno nedodrží stanovený koeficient zelene. Ale to je pri tomto podvode úplná drobnôstka.

Starosta Bajan vie, že v stavebnom konaní na žiadny odpor nenarazí. Jednoducho „opomenie“ k stavebnému konaniu prizvať, ako účastníkov konania, obyvateľov Jasovskej ulice a majiteľov nebytových priestorov.  Nevyvesí na verejnej tabuli žiadne oznámenia o stavebnom konaní, čo potvrdil prednosta Bajanovho úradu. Verejnosť a vlastníci dotknutých stavieb sa nedozvedia ani „ň“.  Takže žiadni oponenti. Všetko sa ukuchtí tichučko pod pokrievkou Bajanovho stavebného úradu. S dotknutými orgánmi a organizáciami nie je problém. Niekedy ani neskúmajú projekty, ako napr. RÚVZ pri schvaľovaní svetlotechnického posudku k dodatočnému stavebnému povoleniu, takže na nezrovnalosti medzi dokumentáciami nemajú šancu prísť.

V stavebnom konaní  poverí  spracovaním stavebného povolenia referenta svojho stavebného úradu pána Mt, ktorý „preverí súlad“, lepšie povedané prehliadne nesúlad, medzi územným rozhodnutím a projektovou dokumentáciou k stavebnému konaniu. Vypracuje návrh textu stavebného povolenia. Pán Mateička sa stane šéfom petržalského stavebného úradu. Jeho kariéra sa vyvíja rýchlo a ďalej:  „Prednostom krajského stavebného úradu v období od 1.1.2012 do 20.6.2012 bol Mgr. Andrej Mede, vymenovaný v zmysle bodu B.1. uznesenia vlády SR č. 648 zo dňa 22.9.2010 a odvolaný v zmysle bodu A.1. uznesenia vlády SR č. 288 zo dňa 20.6.2012. Prednostom krajského stavebného úradu v období od 21.6.2012 do 31.12.2012 bol Mgr. Tomáš Mateička, vymenovaný v zmysle bodu B.1. uznesenia vlády SR č. 288 zo dňa 20.6.2012.“ A je ním dodnes. Určite náhoda.

Koniec 1. časti. Pokračovanie zajtra.

Stavba Domino – „Teraz nejde o to kto má pravdu. Pravda –nepravda sú len „slovíčka“ v právnickej hantírke. “

04.05.2017

Na úvod pridávam túto reportáž, ktorú spracovala redaktorka pani Katarína Začková z RTVS. Je to naozaj objektívny pohľad na daný problém. Ja osobne skladám „klobúk dolu“, hoci kvôli časovému obmedzeniu /limitu/ tejto relácie, nemohla zaznamenať a uverejniť všetko, čo sa pri stavbe Domino udialo. V relácii od 15 min. 39 sekundy [...]

Stavba Domino – Čierny humor v podaní starostu Ing. V. Bajana.

01.01.2017

Ak ste milovníkom tohto druhu humoru, tak v oficiálnych stránkach mestskej časti Bratislava – Petržalka v rubrike Online diskusie, si prídete na svoje. Hlavným protagonistom je samozrejme starosta Ing. Vladimír Bajan. „Mxxxx Dxxxxx: ja mam taketo otazky: preco sa tolko zahustuje petrzalka novostavbami, … Starosta: Dobrý deň prajem. Na otázku prečo sa Petržalka zahusťuje [...]

„Ako to je v skutočnosti? “ Kauza Domino a „cisár“ Bajan.

09.11.2015

V rozhovore pre „Bratislava dnes 24“ dňa 28.11.2014 starosta Bajan povedal: „Stavba Domino. Všetci vieme o petíciach, liste prezidentovi, o nespokojných dotknutých obyvateľoch Jasovskej… Ako to je v skutočnosti? Toto je ďalšia z vecí, ktorú sa veľmi šikovne dalo mojim protikandidátom nalepiť na moje meno. O tom, či Domino bude stáť tam kde bude, rozhodol ešte môj [...]

SR Bratislava RTVS protestný pochod BAX

Stíchne RTVS na tri hodiny? Šimkovičová hovorí o koordinovanej akcii organizátorov, vedenia a politických strán

28.05.2024 18:17

Podľa rezortu kultúry nemajú zamestnanci na tento typ protestu „zákonom priznanú možnosť“ a nemôžu „organizovane prerušiť výkon práce".

Pellegrini, Čaputová, atentát, vyhlásenie

Čaputová vetovala novelu zákona o FPU: Legislatíva môže ohroziť slobodu umenia

28.05.2024 18:02

V ustanovení novely vidí rozpor s ústavou, legislatíva môže podľa nej ohroziť slobodu umenia.

tbilisi, gruzínsko, protest

Gruzínsky parlament prelomil veto prezidentky k zákonu o zahraničných agentoch

28.05.2024 17:56

Prezidentka má teraz päť dní na to, aby zákon potvrdila. Ak tak neurobí, podpíše ho predseda parlamentu.

dieťa, osýpky,

WHO a UNICEF: V Európe sa prudko šíria osýpky, ohrozujú milióny detí

28.05.2024 17:56

Prípady zaznamenané v tomto roku čoskoro prekročia celkový počet prípadov z roku 2023.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 24
Celková čítanosť: 127475x
Priemerná čítanosť článkov: 5311x

Autor blogu

Kategórie