Založ si blog

Stavba Domino – Ako starosta Bajan sám seba usvedčuje z podvodov a klamstiev. Alebo „reči sa hovoria, chlieb sa je“!

Starosta Bajan je vo svojich vyhláseniach niekedy veľmi prostoreký. Tvrdí o sebe, že koná iba v rámci zákona a zároveň vydáva protizákonné dokumenty a rozhodnutia. Neviem či to je schizofrénia, pokrytectvo, hlúposť alebo klasická podvodnícka činnosť. Najviac ma zarážajú jeho rozporuplné hodnotenia svojich skutkov.

Na jednej strane napíše, citujem: „…, že mestská časť je v rámci preneseného výkonu štátnej správy príslušným stavebným úradom. Podčiarkujem, že ide o prenesený výkon štátnej správy, ktorý ma neoprávňuje na nič iné len na to prísne posudzovať súlad plánovanej výstavby so zákonom. Nič viac a nič menej.“ S tým sa dá jedine súhlasiť, tak je to zakotvené v legislatíve.

Na druhej strane to svojím konaním poprie. Napr. pri stavbe Domino. Podľa tohto jeho tvrdenia, mal jeho stavebný úrad striktne vychádzať z územného rozhodnutia /rozhodnutia o umiestnení/ tejto stavby a v súlade s ním vydať stavebné povolenie.

A čo urobil? Kvôli navýšeniu zisku investora, Bajprojekt – firma jeho brata, vydal takéto „súhlasné stanovisko“, hoci zo zákona má na to právo iba magistrát BA. Potvrdil to aj okresný stavebný úrad. Citujem:

“Mestská časť Bratislava-Petržalka ……. vydáva nasledovné stanovisko: Konštatujeme, že riešenie viacpodlažného polyfunkčného kompletu v predloženej dokumentácii pre Stavebné povolenie stavby je pozmenené v porovnaní s riešením v dokumentácii pre Územné rozhodnutie stavby a to najmä: – v zmene funkčného využitia objektu C-hotel na C-bytový dom, objektu E-bytový dom na objekt E-apartmánové bývanie pre seniorov, – vo vypustení 1. podzemného podlažia-garáží, – vo vypustení priestorov občianskej vybavenosti 1. nadzemných podlaží, – v zmene počtu nadzemných podlaží zo 6 na 7, – v navýšení bytov zo 60 b.j. na 90 b.j.. Napriek uvedeným skutočnostiam s ú h l a s í m e s navrhovaným riešením stavby “Polyfunkčné objekty DOMINO, Jasovská ulica, Bratislava” podľa dokumentácie pre stavebné povolenie stavby, spracovanej FaF ateliér, s.r.o., Stupava v októbri 2010 a upravenej v septembri 2011 s tým, že v rámci stavby bude vybudovaných minimálne 131 parkovacích miest. Toto stanovisko má platnosť 1 rok odo dňa doručenia. S pozdravom Vladimír Bajan, starosta, v.r. ”

Takto si on predstavuje „prenesený výkon štátnej správy a nič viac a nič menej“, hoci zároveň tvrdí, že na to nemá oprávnenie. Tu treba ešte pripomenúť, že „dokumentácia pre stavebné povolenie z októbra 2010“ vznikla na objednávku vtedajšieho investora stavby Domino, spoločnosti Dobrý domov s. r. o., ktorej spolumajiteľom a konateľom bol samotný starosta Ing. Vladimír Bajan. Aby to zaklincoval, vydal aj takéto vyhlásenia:

„Mestská časť Bratislava-Petržalka, ako príslušný stavebný úrad, vydala dňa 27.10.2011 Rozhodnutie o povolení spomínanej stavby, ktoré vychádzalo z rozhodnutia o jej umiestnení a ďalších desiatok vyjadrení a stanovísk.“ Čo je lož, lebo stavebné povolenie „vychádzalo“ z ním vydaného „súhlasného stanoviska“.

„Pôvodne tu mali byť byty, nájomné bývanie pre seniorov ale aj hotel, dnes je to stále polyfunkcia, ale len byty a nájomné bývanie pre seniorov.“ Tak čo? Polyfunkcia alebo len byty a apartmány?

„Nijakým spôsobom som nikdy nepomáhal svojmu bratovi, nerozhodoval ani neschvaľoval žiadny jeho projekt. Nemohlo a nemôže preto ísť o konflikt záujmov ani o rodinkárstvo. Nikto doposiaľ neuviedol, v čom konkrétne som bratovi pomohol, v čom som ho zvýhodnil, všetko sú to len nepodložené špekulácie.“ Hoci schválil a vydal pre brata kontroverzné stavebné povolenie. A „konflikt záujmov“? No škoda reči.

„Viac som – pri rešpektovaní platnej legislatívy – urobiť nemohol.“ Tu by sa skôr hodilo: „Viac som – pri nerešpektovaní platnej legislatívy – urobiť nemohol.“ Čo potvrdil aj Okresný stavebný úrad, myslím to „nerešpektovanie“.

„Citlivo vnímam reakcie dotknutých obyvateľov, chápem ich obavy a počúvam ich hlas – komunikoval som s nimi písomne i osobne, keď prišli na rokovanie zastupiteľstva, vypočul som ich a celou záležitosťou sa aj dôsledne zaoberám, musím však postupovať tak, ako mi dovoľuje zákon.“ A vydal nezákonné, rozhodnutím OSÚ už zrušené, dodatočné stavebné povolenie.

„Po samotnom začatí realizácie stavby vykonal tunajší stavebný úrad z vlastnej iniciatívy štátny stavebný dohľad /27.11.2013/. Hlavný štátny stavebný dohľad uskutočnila na podnet obyvateľov aj Slovenská stavebná inšpekcia.“

„Poverení zamestnanci stavebného úradu mestskej časti Bratislava – Petržalka (ďalej len stavebný úrad), ako orgán štátneho stavebného dohľadu na základe podnetu vlastníkov bytov a nebytových priestorov Jasovská 2 – 12 v Bratislave vykonali dňa 27.11.2013 štátny stavebný dohľad na začatej stavbe Jasovská ul. – Polyfunkčný objekt Domino…“ Inak toto vyhlásenie sa zhoduje so zápisnicou z rokovania zastupiteľstva MČ BA – PE. Tak ako? Z vlastnej iniciatívy, alebo na podnet obyvateľov?

„V rámci konania o dodatočnom povolení stavby dali obyvatelia pripomienky, niektoré z nich stavebný úrad akceptoval.“ V materiáli z jeho predvolebnej kampane. Schválil jednu – jedinú, aj to nepodstatnú a to nie sú pripomienky. Iba pripomienka.

 

Je toho podstatne viacej. Na základe aj týchto pripomienok okresný stavebný úrad zrušil dodatočné stavebné povolenie a na adresu petržalského stavebného úradu uviedol:  „Stavebný úrad sa uvedenými ustanoveniami zákonov dôsledne neriadil. Odvolací orgán konštatuje, že výrok odvolaním napadnutého rozhodnutia je nepresný, nejasný a zmätočný, nezodpovedá zákonným požiadavkám a nevykazuje znaky jednoznačnosti a určitosti….“.

Starosta Bajan síce naďalej veselo tvrdí, že „ Dodnes nikto kompetentný nekonštatoval, že by tunajší stavebný úrad pochybil…“, ale pozrime sa na to bližšie.

„Význam slova „zmätočný” v Slovníku slovenského jazyka zmätočný príd. m. 2. práv. chybnýneplatnýzmätočnosť, -ti žen. r. práv. porušenie zákona, pre ktoré sa podľa trestného al. občianskeho súdneho poriadku príslušný procesný úkon al. samotné konanie a rozsudok stávajú neplatnými, zmätočnými“

Čiže „zmätočný = chybný = porušenie zákona“ a od neho odvodené slovo pochybenie, t.z. porušenie zákona.

V rozhodnutí OSÚ sa vyskytuje aj výraz „stavebný úrad opomenul“.

Tak sa pozrime na význam slova „opomenúť“. „Synonymá slova „opomenúť” v slovenskom synonymickom slovníku opomenúť p.vynechať 1,zabudnúť 1vynechať 1. úmyselne al. omylom nevziať do úvahy • obísť: pri delení ho vynechali, obišli •práv. opomenúť: opomenutý dedič • vylúčiť • vyňať • vysunúť (úmyselne vynechať): vylúčiť, vyňať niekoho“

„Význam slova „opomenúť” v Slovníku slovenského jazyka  opomenutý dok. (čo, zried. i koho s neurč.)zabudnúťzanechať, nevšimnúť si, práv. neurobiť, čo treba

Takže, p. Bajan, iba si treba správne vyložiť význam slov „zmätočný“ a „opomenúť“ z rozhodnutia OSÚ a je to jasné.  Vy a váš stavebný úrad pochybil a neurobil čo treba! No zato urobil kopu protizákonnej „nadpráce“. Ale vám to zrejme „nedochádza“!

Stavba Domino – „Teraz nejde o to kto má pravdu. Pravda –nepravda sú len „slovíčka“ v právnickej hantírke. “

04.05.2017

Na úvod pridávam túto reportáž, ktorú spracovala redaktorka pani Katarína Začková z RTVS. Je to naozaj objektívny pohľad na daný problém. Ja osobne skladám „klobúk dolu“, hoci kvôli časovému obmedzeniu /limitu/ tejto relácie, nemohla zaznamenať a uverejniť všetko, čo sa pri stavbe Domino udialo. V relácii od 15 min. 39 sekundy [...]

Stavba Domino – Čierny humor v podaní starostu Ing. V. Bajana.

01.01.2017

Ak ste milovníkom tohto druhu humoru, tak v oficiálnych stránkach mestskej časti Bratislava – Petržalka v rubrike Online diskusie, si prídete na svoje. Hlavným protagonistom je samozrejme starosta Ing. Vladimír Bajan. „Mxxxx Dxxxxx: ja mam taketo otazky: preco sa tolko zahustuje petrzalka novostavbami, … Starosta: Dobrý deň prajem. Na otázku prečo sa Petržalka zahusťuje [...]

„Ako to je v skutočnosti? “ Kauza Domino a „cisár“ Bajan.

09.11.2015

V rozhovore pre „Bratislava dnes 24“ dňa 28.11.2014 starosta Bajan povedal: „Stavba Domino. Všetci vieme o petíciach, liste prezidentovi, o nespokojných dotknutých obyvateľoch Jasovskej… Ako to je v skutočnosti? Toto je ďalšia z vecí, ktorú sa veľmi šikovne dalo mojim protikandidátom nalepiť na moje meno. O tom, či Domino bude stáť tam kde bude, rozhodol ešte môj [...]

stíhačka F-16

Prvé dve stíhačky F-16 pristáli na letisku v Kuchyni

22.07.2024 20:15, aktualizované: 22:50

Slovenské stíhačky leteli z USA 9 a pol hodiny bez prestávky.

SR Kuchyňa MO systém záchytný test BAK-12  odovzdanie BAX

Nová éra nadzvukového letectva: Na Záhorie prileteli prvé dve stíhačky F-16 (otázky a odpovede)

22.07.2024 18:00

Slovensko podpísalo s USA kontrakt celkovo na štrnásť kusov F-16, zatiaľ prišli dve.

Izrael / Palestína / Západný breh Jordánu /

CNN zdokumentovala brutálny útok izraelských osadníkov na Západnom brehu Jordánu

22.07.2024 17:46

K útoku došlo niekoľko dní po tom, čo Medzinárodný súdny dvor rozhodol, že 57 rokov trvajúca okupácia palestínskych území Izraelom je nezákonná.

Yvette Cooperová, labouristi, Británia

Nová britská ministerka ruší program konzervatívcov o deportáciách migrantov

22.07.2024 17:24

Plány konzervatívcov počítali s tým, že Rwanda bude za milióny libier prijímať migrantov z rôznych krajín zadržaných po nelegálnom príchode do Británie.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 24
Celková čítanosť: 128520x
Priemerná čítanosť článkov: 5355x

Autor blogu

Kategórie