Založ si blog

Stavba Domino – Ako starosta Bajan sám seba usvedčuje z podvodov a klamstiev. Alebo „reči sa hovoria, chlieb sa je“!

Starosta Bajan je vo svojich vyhláseniach niekedy veľmi prostoreký. Tvrdí o sebe, že koná iba v rámci zákona a zároveň vydáva protizákonné dokumenty a rozhodnutia. Neviem či to je schizofrénia, pokrytectvo, hlúposť alebo klasická podvodnícka činnosť. Najviac ma zarážajú jeho rozporuplné hodnotenia svojich skutkov.

Na jednej strane napíše, citujem: „…, že mestská časť je v rámci preneseného výkonu štátnej správy príslušným stavebným úradom. Podčiarkujem, že ide o prenesený výkon štátnej správy, ktorý ma neoprávňuje na nič iné len na to prísne posudzovať súlad plánovanej výstavby so zákonom. Nič viac a nič menej.“ S tým sa dá jedine súhlasiť, tak je to zakotvené v legislatíve.

Na druhej strane to svojím konaním poprie. Napr. pri stavbe Domino. Podľa tohto jeho tvrdenia, mal jeho stavebný úrad striktne vychádzať z územného rozhodnutia /rozhodnutia o umiestnení/ tejto stavby a v súlade s ním vydať stavebné povolenie.

A čo urobil? Kvôli navýšeniu zisku investora, Bajprojekt – firma jeho brata, vydal takéto „súhlasné stanovisko“, hoci zo zákona má na to právo iba magistrát BA. Potvrdil to aj okresný stavebný úrad. Citujem:

“Mestská časť Bratislava-Petržalka ……. vydáva nasledovné stanovisko: Konštatujeme, že riešenie viacpodlažného polyfunkčného kompletu v predloženej dokumentácii pre Stavebné povolenie stavby je pozmenené v porovnaní s riešením v dokumentácii pre Územné rozhodnutie stavby a to najmä: – v zmene funkčného využitia objektu C-hotel na C-bytový dom, objektu E-bytový dom na objekt E-apartmánové bývanie pre seniorov, – vo vypustení 1. podzemného podlažia-garáží, – vo vypustení priestorov občianskej vybavenosti 1. nadzemných podlaží, – v zmene počtu nadzemných podlaží zo 6 na 7, – v navýšení bytov zo 60 b.j. na 90 b.j.. Napriek uvedeným skutočnostiam s ú h l a s í m e s navrhovaným riešením stavby “Polyfunkčné objekty DOMINO, Jasovská ulica, Bratislava” podľa dokumentácie pre stavebné povolenie stavby, spracovanej FaF ateliér, s.r.o., Stupava v októbri 2010 a upravenej v septembri 2011 s tým, že v rámci stavby bude vybudovaných minimálne 131 parkovacích miest. Toto stanovisko má platnosť 1 rok odo dňa doručenia. S pozdravom Vladimír Bajan, starosta, v.r. ”

Takto si on predstavuje „prenesený výkon štátnej správy a nič viac a nič menej“, hoci zároveň tvrdí, že na to nemá oprávnenie. Tu treba ešte pripomenúť, že „dokumentácia pre stavebné povolenie z októbra 2010“ vznikla na objednávku vtedajšieho investora stavby Domino, spoločnosti Dobrý domov s. r. o., ktorej spolumajiteľom a konateľom bol samotný starosta Ing. Vladimír Bajan. Aby to zaklincoval, vydal aj takéto vyhlásenia:

„Mestská časť Bratislava-Petržalka, ako príslušný stavebný úrad, vydala dňa 27.10.2011 Rozhodnutie o povolení spomínanej stavby, ktoré vychádzalo z rozhodnutia o jej umiestnení a ďalších desiatok vyjadrení a stanovísk.“ Čo je lož, lebo stavebné povolenie „vychádzalo“ z ním vydaného „súhlasného stanoviska“.

„Pôvodne tu mali byť byty, nájomné bývanie pre seniorov ale aj hotel, dnes je to stále polyfunkcia, ale len byty a nájomné bývanie pre seniorov.“ Tak čo? Polyfunkcia alebo len byty a apartmány?

„Nijakým spôsobom som nikdy nepomáhal svojmu bratovi, nerozhodoval ani neschvaľoval žiadny jeho projekt. Nemohlo a nemôže preto ísť o konflikt záujmov ani o rodinkárstvo. Nikto doposiaľ neuviedol, v čom konkrétne som bratovi pomohol, v čom som ho zvýhodnil, všetko sú to len nepodložené špekulácie.“ Hoci schválil a vydal pre brata kontroverzné stavebné povolenie. A „konflikt záujmov“? No škoda reči.

„Viac som – pri rešpektovaní platnej legislatívy – urobiť nemohol.“ Tu by sa skôr hodilo: „Viac som – pri nerešpektovaní platnej legislatívy – urobiť nemohol.“ Čo potvrdil aj Okresný stavebný úrad, myslím to „nerešpektovanie“.

„Citlivo vnímam reakcie dotknutých obyvateľov, chápem ich obavy a počúvam ich hlas – komunikoval som s nimi písomne i osobne, keď prišli na rokovanie zastupiteľstva, vypočul som ich a celou záležitosťou sa aj dôsledne zaoberám, musím však postupovať tak, ako mi dovoľuje zákon.“ A vydal nezákonné, rozhodnutím OSÚ už zrušené, dodatočné stavebné povolenie.

„Po samotnom začatí realizácie stavby vykonal tunajší stavebný úrad z vlastnej iniciatívy štátny stavebný dohľad /27.11.2013/. Hlavný štátny stavebný dohľad uskutočnila na podnet obyvateľov aj Slovenská stavebná inšpekcia.“

„Poverení zamestnanci stavebného úradu mestskej časti Bratislava – Petržalka (ďalej len stavebný úrad), ako orgán štátneho stavebného dohľadu na základe podnetu vlastníkov bytov a nebytových priestorov Jasovská 2 – 12 v Bratislave vykonali dňa 27.11.2013 štátny stavebný dohľad na začatej stavbe Jasovská ul. – Polyfunkčný objekt Domino…“ Inak toto vyhlásenie sa zhoduje so zápisnicou z rokovania zastupiteľstva MČ BA – PE. Tak ako? Z vlastnej iniciatívy, alebo na podnet obyvateľov?

„V rámci konania o dodatočnom povolení stavby dali obyvatelia pripomienky, niektoré z nich stavebný úrad akceptoval.“ V materiáli z jeho predvolebnej kampane. Schválil jednu – jedinú, aj to nepodstatnú a to nie sú pripomienky. Iba pripomienka.

 

Je toho podstatne viacej. Na základe aj týchto pripomienok okresný stavebný úrad zrušil dodatočné stavebné povolenie a na adresu petržalského stavebného úradu uviedol:  „Stavebný úrad sa uvedenými ustanoveniami zákonov dôsledne neriadil. Odvolací orgán konštatuje, že výrok odvolaním napadnutého rozhodnutia je nepresný, nejasný a zmätočný, nezodpovedá zákonným požiadavkám a nevykazuje znaky jednoznačnosti a určitosti….“.

Starosta Bajan síce naďalej veselo tvrdí, že „ Dodnes nikto kompetentný nekonštatoval, že by tunajší stavebný úrad pochybil…“, ale pozrime sa na to bližšie.

„Význam slova „zmätočný” v Slovníku slovenského jazyka zmätočný príd. m. 2. práv. chybnýneplatnýzmätočnosť, -ti žen. r. práv. porušenie zákona, pre ktoré sa podľa trestného al. občianskeho súdneho poriadku príslušný procesný úkon al. samotné konanie a rozsudok stávajú neplatnými, zmätočnými“

Čiže „zmätočný = chybný = porušenie zákona“ a od neho odvodené slovo pochybenie, t.z. porušenie zákona.

V rozhodnutí OSÚ sa vyskytuje aj výraz „stavebný úrad opomenul“.

Tak sa pozrime na význam slova „opomenúť“. „Synonymá slova „opomenúť” v slovenskom synonymickom slovníku opomenúť p.vynechať 1,zabudnúť 1vynechať 1. úmyselne al. omylom nevziať do úvahy • obísť: pri delení ho vynechali, obišli •práv. opomenúť: opomenutý dedič • vylúčiť • vyňať • vysunúť (úmyselne vynechať): vylúčiť, vyňať niekoho“

„Význam slova „opomenúť” v Slovníku slovenského jazyka  opomenutý dok. (čo, zried. i koho s neurč.)zabudnúťzanechať, nevšimnúť si, práv. neurobiť, čo treba

Takže, p. Bajan, iba si treba správne vyložiť význam slov „zmätočný“ a „opomenúť“ z rozhodnutia OSÚ a je to jasné.  Vy a váš stavebný úrad pochybil a neurobil čo treba! No zato urobil kopu protizákonnej „nadpráce“. Ale vám to zrejme „nedochádza“!

Stavba Domino – „Teraz nejde o to kto má pravdu. Pravda –nepravda sú len „slovíčka“ v právnickej hantírke. “

04.05.2017

Na úvod pridávam túto reportáž, ktorú spracovala redaktorka pani Katarína Začková z RTVS. Je to naozaj objektívny pohľad na daný problém. Ja osobne skladám „klobúk dolu“, hoci kvôli časovému obmedzeniu /limitu/ tejto relácie, nemohla zaznamenať a uverejniť všetko, čo sa pri stavbe Domino udialo. V relácii od 15 min. 39 sekundy [...]

Stavba Domino – Čierny humor v podaní starostu Ing. V. Bajana.

01.01.2017

Ak ste milovníkom tohto druhu humoru, tak v oficiálnych stránkach mestskej časti Bratislava – Petržalka v rubrike Online diskusie, si prídete na svoje. Hlavným protagonistom je samozrejme starosta Ing. Vladimír Bajan. „Mxxxx Dxxxxx: ja mam taketo otazky: preco sa tolko zahustuje petrzalka novostavbami, … Starosta: Dobrý deň prajem. Na otázku prečo sa Petržalka zahusťuje [...]

„Ako to je v skutočnosti? “ Kauza Domino a „cisár“ Bajan.

09.11.2015

V rozhovore pre „Bratislava dnes 24“ dňa 28.11.2014 starosta Bajan povedal: „Stavba Domino. Všetci vieme o petíciach, liste prezidentovi, o nespokojných dotknutých obyvateľoch Jasovskej… Ako to je v skutočnosti? Toto je ďalšia z vecí, ktorú sa veľmi šikovne dalo mojim protikandidátom nalepiť na moje meno. O tom, či Domino bude stáť tam kde bude, rozhodol ešte môj [...]

Pamätná tabuľa návštevy Alžbety II. na Hrebienku

Na Hrebienku je už tretia tabuľa na pamiatku návštevy kráľovnej Alžbety II. Dve ukradli

15.04.2024 08:00

Vysoké Tatry majú pre britského kráľa Karola III. originálnu letenku, špeciálny skipas a pozvánku na návštevu.

sydney

Útočník, ktorý ubodal v Sydney šesť ľudí, sa podľa polície zameral na ženy

15.04.2024 06:55

Päť zo šiestich mŕtvych sobotného útoku boli ženy, rovnako väčšina z 12 zranených.

Izrael, Irán, Joe Biden, Tel Aviv

ONLINE: USA odmietli tvrdenia, že vopred vedeli o útoku Iránu na Izrael

15.04.2024 06:15, aktualizované: 08:23

Teherán podľa nemenovaného amerického predstaviteľa Spojeným štátom odkaz po začatí útokov s tým, že budú "vysoko deštruktívne".

vojna na Ukrajine, Joe Biden, Volodymyr Zelenskyj

ONLINE: Zelenskyj poukázal na Izrael: To je skutočná obrana. Od spojencov žiada odvážnu akciu aj pre Ukrajinu

15.04.2024 06:00, aktualizované: 08:37

"Spojenci by nemali zatvárať oči pred ruskými raketami a dronmi, znamená to, že je potrebná akcia - odvážna," uviedol Volodymyr Zelenskyj.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 24
Celková čítanosť: 126147x
Priemerná čítanosť článkov: 5256x

Autor blogu

Kategórie