Založ si blog

Stavba Domino a starosta Bajan – „škodník“ alebo „zlatá baňa“

Dovolím si tvrdiť, že jedno aj druhé, tzv. rozpoltená osobnosť. Pre obyvateľov Petržalky „škodník“ /poľovnícka hantírka/ a pre developerov „zlatá baňa“. Popritom klamár, ktorý sám seba usvedčuje z klamstiev.

„Starosta obce /mestskej časti/ je povinný pri výkone svojej funkcie presadzovať a chrániť verejný záujem, nesmie uprednostniť osobný záujem pred verejným záujmom.

Verejným záujmom je taký záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech všetkým občanom alebo mnohým občanom, pričom osobným záujmom je záujem, ktorý naopak prináša majetkový alebo iný prospech verejnému funkcionárovi alebo jemu blízkym osobám.“

Pri stavebnom konaní Domina nevychádzal z platného územného rozhodnutia, ale vydal protizákonne takéto súhlasné stanovisko a na jeho základe stavebné povolenie pre svojho brata /Bajoprojekt/:

Mestská časť Bratislava-Petržalka ……. vydáva nasledovné stanovisko: Konštatujeme, že riešenie viacpodlažného polyfunkčného kompletu v predloženej dokumentácii pre Stavebné povolenie stavby je pozmenené v porovnaní s riešením v dokumentácii pre Územné rozhodnutie stavby a to najmä: – v zmene funkčného využitia objektu C-hotel na C-bytový dom, objektu E-bytový dom na objekt E-apartmánové bývanie pre seniorov, – vo vypustení 1. podzemného podlažia-garáží, – vo vypustení priestorov občianskej vybavenosti 1. nadzemných podlaží, – v zmene počtu nadzemných podlaží zo 6 na 7, – v navýšení bytov zo 60 b.j. na 90 b.j.. Napriek uvedeným skutočnostiam s ú h l a s í m e s navrhovaným riešením stavby “Polyfunkčné objekty DOMINO, Jasovská ulica, Bratislava” podľa dokumentácie pre stavebné povolenie stavby, spracovanej FaF ateliér, s.r.o., Stupava v októbri 2010 a upravenej v septembri 2011 s tým, že v rámci stavby bude vybudovaných minimálne 131 parkovacích miest. Toto stanovisko má platnosť 1 rok odo dňa doručenia. S pozdravom Vladimír Bajan, starosta, v.r.“

Aký „majetkový a iný /ne/prospech táto zmena prinesie občanom“:

 • Zníži sa počet parkovacích miest, lebo sa bude parkovať iba na povrchu a zhorší to, už aj tak zlú, situáciu s parkovaním v Petržalke.
 • Pravdepodobne sa nedodrží koeficient zelene, kvôli nedostatku parkovacích miest, väčšia plocha vyliata betónom.
 • Domino má aj tak málo parkovacích miest, a jeho obyvatelia zaberú aj tie, ktoré teraz využívajú občania z okolia.
 • Projekt nenaplní svoje poslanie – polyfunkčnosť, občianska vybavenosť na 1. poschodiach, čo v okolí chýba.
 • Obyvatelia z nižších poschodí Jasovskej budú čumieť do 16 m vzdialenej steny,
 • Zníži sa presvetlenie a insolácia ich bytov.
 • Má to za následok pokles ceny ich bytov.
 • Tým, že neboli prizvaní k stavebnému konaniu ako účastníci konania, majú nemalé finančné náklady na rôzne odvolania, žaloby a pod. a samozrejme obrovská strata času. Nie ako p. Bajan, ktorý má na všetko, aj z ich daní, platených úradníkov.
 • Pri konaní o dodatočnom povolení stavby nenariadil odstránenie stavby, hoci developeri nedodali záväzné stanovisko mesta Bratislavy, nemali vo vlastníctve ani inej držbe všetky pozemky pod stavbou atď. V takomto prípade mu stavebný zákon jednoznačne ukladá nariadiť odstránenie stavby. Urobil pravý opak, schválil ho.

Aký „majetkový a iný prospech to prinesie jemu a jemu blízkym osobám“ – developerom:

 • Vypustením výstavby podzemia ušetria náklady, za čo v podstate postavia 7. nadzemné podlažie.
 • Vypustenie občianskej vybavenosti na 1. nadzemných podlažiach ich odbremení od problémov s predajom – prenájmom priestorov. Takto predajú apartmány, byty a majú po starostiach.
 • Navýšenie počtu apartmánov a bytov o 30 b.j. im zabezpečí o cca 4 – 4,5 mil. Euro viac na tržbách.
 • Protizákonne vydal dodatočné stavebné povolenie, čo skonštatoval aj Okresný stavebný úrad a svojím rozhodnutím ho zrušil, hoci podľa zákona mal stavbu nechať odstrániť.
 • Dokonca zašiel tak ďaleko, že protizákonne vydal svoje vlastné záväzné stanovisko, aby developerom pomohol.

Tomuto sa jednoducho hovorí – zneužitie moci, lebo právomoc zo zákona na to nemal. Ako bývalý investor tejto stavby robí všetko možné, aby sa Domino dostavalo. Hoci sám vo svojich vyjadreniach potvrdil, že ovláda čo môže zo zákona robiť, jeho rozhodnutia sú úplne opačné. Viem, že to nesmiem, no aj tak to urobím. Sám vyhlásil, že sa riadi heslom: „Keď môžem, tak musím!“ Aj keď protizákonne! Darmo sa vyhovára na svojho predchodcu M. Ftáčnika, ktorý vydal územné rozhodnutie na túto stavbu. Ten postavený skelet nemá nič spoločné s projektom z územného rozhodnutia. Starosta Bajan v stavebnom povolení schválil úplne inú stavbu, podľa vlastných developerských predstáv. Čím to asi je? Na čo alebo koho sa spolieha? Kto mu kryje chrbát pri týchto nezákonných rozhodnutiach?

 1. a 21.11.2013 vykonala Slovenská stavebná inšpekcia štátny stavebný dohľad na stavbe na podnet obyvateľov Jasovskej. Museli prísť na dvakrát, lebo stavitelia nemali potrebné dokumenty, hoci o tom vedeli. 27.11.2013 sa po funuse spamätal aj starosta Bajan, aby bol ako-tak krytý pred zákonom, a vyslal svoj stavebný úrad vykonať štátny stavebný dohľad. Tí si síce zabudli so sebou vziať meracie prístroje, ale hlavné je, že tam boli. 3.12.2013 dostal výsledky kontroly od SSI, kde sa konštatuje nedodržanie stavebného povolenia a zlé osadenie stavby – o 2,3 m bližšie k stojacemu domu. 5.12.2013 namiesto toho, aby okamžite vydal rozhodnutie o zastavení prác na stavbe, zámerne vydáva zmätočnú výzvu na zastavenie prác, ktoré nie sú v súlade so stavebným povolením. Developeri výzvu ignorujú a zvýšeným tempom stavajú ďalej. To akoby im povedal : „Stavajte čo najrýchlejšie, aby stavba narástla čo najviac, bude komplikovanejšie uvažovať o jej odstránení a nejako to uhráme.“

Podotýkam, že v tom čase mal iba jediný blok postavené 1. nadzemné podlažie /prízemie/, betónovú „deku“ na nosných stĺpoch. Ostatné bloky nemali dokončené ani nosné stĺpy. Stačí nahliadnuť do stavebného denníka, poprípade na fotografie, ktoré existujú. A túto horúčkovitú stavebnú činnosť im umožnil až do 31.1.2014, keď bol prinútený vydať rozhodnutie o okamžitom zastavení prác na stavbe. Dva mesiace! A stavba narástla. Hoci fa Subcentro ešte 12.2.2014 veselo betónovala.

Ako starosta, týmto pošliapal všetky práva obyvateľov, hoci ich má zo zákona hájiť. Práve naopak nezákonne podporil nekalú činnosť developerov stavby. Týmito svojimi nelegálnymi rozhodnutiami jednoznačne preukázal, že nielen bol fyzickým investorom tejto stavby, ale naďalej zostal hlavným iniciátorom a organizátorom „úspešného“ dobudovania Domina.

Človek je tvor omylný, každý môže urobiť chybu. No snáď ani pri jednom projekte nie je toľko diskutabilných a nezákonných rozhodnutí zo strany starostu Bajana, ako pri Domine. Tu sa nejedná o nejaký omyl, opomenutie alebo náhodné pochybenie, ale o cielenú činnosť v prospech developerov so zámerom, za každú cenu stavbu dostavať.

Donedávna mu karta išla – rozhodnutie Okresného stavebného úradu v mimoodvolacom konaní, rozhodnutie Krajského súdu BA v roku 2014, nedôsledné konanie prokuratúry. No v poslednej dobe až tak nie. Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, nadväzne na to rozhodnutie KS BA, rozhodnutie OSÚ o zrušení nezákonne vydaného dodatočného stavebného povolenia z ktorého výroku je jasné, že o chvíľu bude zrušené aj nezákonné stavebné povolenie. On sa iba otrasie a škodí ďalej.

Starosta Bajan stráca kredit už aj u tých 6 382 z celkového počtu viac ako 100 000 voličov, ktorí ho volili v ostatných voľbách. Pred voľbami si objednal prieskum z ktorého „zistil“, že má 96 %-nú podporu obyvateľov Petržalky!!! Neviem či to nie je viac ako v KĽDR. Nejako mi tie počty nesedia. No starostovského kresla sa drží ako kliešť.

Prečo obyvatelia Topoľčianskej ul. vypísali petíciu proti stavbe, ktorú tam organizuje postaviť „triumvirát“ V. Bajan, J. Duška a M. Skovajsa? Lebo chcú aspoň akú-takú kontrolu verejnosti pri tejto stavbe, aby zamedzili „nezákonným postupom“ tohto tria ako pri stavbe Domino. Pretože starostovi Bajanovi sa veriť nedá!

Stavba Domino – „Teraz nejde o to kto má pravdu. Pravda –nepravda sú len „slovíčka“ v právnickej hantírke. “

04.05.2017

Na úvod pridávam túto reportáž, ktorú spracovala redaktorka pani Katarína Začková z RTVS. Je to naozaj objektívny pohľad na daný problém. Ja osobne skladám „klobúk dolu“, hoci kvôli časovému obmedzeniu /limitu/ tejto relácie, nemohla zaznamenať a uverejniť všetko, čo sa pri stavbe Domino udialo. V relácii od 15 min. 39 sekundy [...]

Stavba Domino – Čierny humor v podaní starostu Ing. V. Bajana.

01.01.2017

Ak ste milovníkom tohto druhu humoru, tak v oficiálnych stránkach mestskej časti Bratislava – Petržalka v rubrike Online diskusie, si prídete na svoje. Hlavným protagonistom je samozrejme starosta Ing. Vladimír Bajan. „Mxxxx Dxxxxx: ja mam taketo otazky: preco sa tolko zahustuje petrzalka novostavbami, … Starosta: Dobrý deň prajem. Na otázku prečo sa Petržalka zahusťuje [...]

„Ako to je v skutočnosti? “ Kauza Domino a „cisár“ Bajan.

09.11.2015

V rozhovore pre „Bratislava dnes 24“ dňa 28.11.2014 starosta Bajan povedal: „Stavba Domino. Všetci vieme o petíciach, liste prezidentovi, o nespokojných dotknutých obyvateľoch Jasovskej… Ako to je v skutočnosti? Toto je ďalšia z vecí, ktorú sa veľmi šikovne dalo mojim protikandidátom nalepiť na moje meno. O tom, či Domino bude stáť tam kde bude, rozhodol ešte môj [...]

trump

Trump v newyorskom procese ako svedok obhajoby nevypovedal, súd sa blíži ku koncu

21.05.2024 23:42

Exprezident čelí obžalobe, že sfalšoval tri desiatky finančných dokumentov s cieľom zakryť platbu pornoherečke. Ide o jednu zo štyroch obžalôb.

alkohol, metanolová kauza

Distribútor z metanolovej kauzy je na slobode, odpykal si väčšinu trestu

21.05.2024 23:13

Jiří Vacula v roku 2012 v Česku distribuoval smrtiaci metanol.

Maďarsko Dunaj čln

Po nezvestných po zrážke lodí na Dunaji pátra 95 ľudí s 25 plavidlami

21.05.2024 21:07

Tragická zrážka motorového člna s loďou si v sobotu vyžiadala najmenej dve obete.

SR NRSR 12. schôdza zasadnutie BAX

Upokojiť atmosféru a neeskalovať! Aká je cesta k zmiereniu po atentáte?

21.05.2024 19:00

Zhodne odsudzujeme tých, ktorí cez atentát mobilizujú proti druhému táboru, či tých, ktorí ho ticho schvaľujú. Nájdeme (ďalšie) riešenia? Zapojte sa do pokračovania diskusie!

Štatistiky blogu

Počet článkov: 24
Celková čítanosť: 127404x
Priemerná čítanosť článkov: 5309x

Autor blogu

Kategórie