Založ si blog

Kto hanobí „dobré meno“ starostu V. Bajana? Kauza Domino a iné.

Súčasný starosta Petržalky Vladimír Bajan neustále tvrdí, že všetky jeho rozhodnutia sú správne, zákonné a vždy koná iba tak, ako mu ukladá zákon. Rázne odmieta akékoľvek spochybnenie svojho konania a neustále to zdôrazňuje.

 

V. Bajan tvrdí, že novinári, autori článkov, blogov píšuci o jeho prešľapoch v rôznych kauzách /stavba Domino, BAJO, výstavba multifunkčnej haly, rezidenčné parkovanie atď./ a rôzne diskusné fóra sa snažia očierniť, zdiskreditovať a pošpiniť nielen jeho dobré meno, jeho rodinu, spolupracovníkov, jeho priateľov, ale aj samotný petržalský stavebný úrad a vôbec miestny úrad. Starostu veľmi trápi, prečo takéto články ľudia vôbec čítajú, keď jediným objektívnym médiom s najlepšími redaktormi sú Petržalské noviny, ktoré financuje MČ BA-PE. A prispieva do nich aj on s nespochybniteľne „pravdivými“ údajmi a informáciami.

 

Starosta Bajan citlivo vníma reakcie obyvateľov, chápe ich a počúva ich hlas – komunikuje s nimi písomne i osobne a všetkými záležitosťami sa dôsledne zaoberá, musí však postupovať tak, ako mu /ne/dovoľuje zákon.

 

Jednoducho ukážkový, bezúhonný komunálny politik a ctihodný občan. Starosta, ktorý nehľadí naľavo-napravo, lebo v prvom rade mu ide o blaho a záujmy obyvateľov mestskej časti. Veľmi neznáša „developerov“, ktorí sa snažia výstavbou nebytových domov /apartmánov, ateliérov/ obchádzať stavebný zákon, lebo nemusia mať toľko parkovacích miest ako bytové domy, ich obyvatelia majú obmedzenú alebo žiadnu možnosť prihlásiť sa k trvalému pobytu a tým pádom má Petržalka nižší príjem z daňových odvodov.  Dokonca v budúcnosti, zrejme po dostavaní Domina – lebo tam starosta v roku 2014 opätovne schválil výstavbu 57 apartmánov, ich výstavbu chce úplne stopnúť. Aspoň tak to povedal jeho prednosta úradu Štefánik. Nenadarmo ho Petržalčanom  závidia všetky ostatné obce Slovenska.

 

U obyvateľov Petržalky je taký obľúbený, že už 5. krát si ho zvolili za starostu. O jeho obrovskej popularite svedčí aj to, že občania bratislavského samosprávneho kraja si ho zvolil za župana, kde mal najväčšie zásluhy pri výstavbe multifunkčnej športovej haly postavenej k MS v ľadovom hokeji 2011. Zohnal a vybavil kúpu tých  „najlacnejších“ pozemkov v Bratislave, svetoznáme firmy, ktoré to postavili, zabezpečil finančné krytie a úžasných prevádzkovateľov. Že ju tam nevidíte?  No ona tam je, kúsok od čističky odpadových vôd v Petržalke a dokonca s hromadou parkovacích miest.  Čo V. Bajan povie, to aj splní! Len kvôli závisti zahraničných návštevníkov je voľným okom neviditeľná. Keď si zapožičiate v petržalskom miestnom úrade špeciálne 5D okuliare, tak sa vám odhalí v plnej svojej kráse.

 

V. Bajan je doslova na roztrhanie a bodaj by nie. Čo povie, napíše a podpíše tak za tým si stojí. Nikdy pri tom neporuší žiadnu platnú zákonnú normu. To, že pri stavbe Domino neprizval obyvateľov Jasovskej ako účastníkov konania k stavebnému konaniu je predsa Ftáčnikova /starosta Petržalky -schvaľoval územné rozhodnutie a tiež neprizval obyvateľov Jasovskej ako účastníkov konania/ chyba. On vychádzal z okruhu účastníkov konania ako pri územnom konaní. Že urobil chybu a porušil zákon, mu musel vysvetliť až Najvyšší súd SR. Že o stavebnom konaní a stavebnom povolení nevydal verejnú vyhlášku, hoci mu to zákon ukladá, to sa predsa stáva, no on nepochybil. To, že schválil stavebné povolenie a dodatočné stavebné povolenie bez súhlasného záväzného stanoviska magistrátu, hoci to tiež ukladá zákon, no a čo? Veď namiesto magistrátu ho vydal developerom on vo vlastnej réžii a to je hádam viac ako nejaký magistrát. Až Okresný stavebný úrad mu musel vysvetliť, že nemá pravdu a porušil zákon.

 

Jeho životné kréda, ktorými sa riadi „Keď môžem, tak musím!“ a „Nesľubujem, konám!“ nemá v repertoári žiadny iný starosta. On nezaťažuje svojich poslancov a obyvateľov riešením banálností, ako napr. rezidenčné parkovanie, on to vymyslí, schváli  a predloží im hotový projekt. No povedzte, ktorý šéf dbá o svojich spolupracovníkov tak ako on. Veď všetok ten čas, ktorý by strávili nad projektom si poslanci mohli užívať so svojimi rodinami. Potom stačí iba zdvihnúť ruku, schváliť ho a informovať občanov. Ja sa im čudujem, že protestujú proti jeho postupom.

 

Čudujem sa aj obyvateľom Petržalky, že s tým nesúhlasia. Veď tí, ktorí „nekávičkujú“ si môžu odpustiť tie 2-3 pivá, kartón minerálky alebo nejaké 2 – 3 poháriky vínka mesačne. Z čoho má potom starosta Bajan v „budúcnosti“ stavať tie nové parkovacie plochy?

 

Takisto sa čudujem obyvateľom Jasovskej, že protestujú proti stavbe Domino so 7 nadzemnými podlažiami v tesnej blízkosti ich domu. Veď môžu byť radi, že tá vzdialenosť nie je menšia a stavba nemá 12 nadzemných podlaží. Alebo, že sa tam nerozhodol postaviť spomínanú multifunkčnú halu.

 

Že starosta Bajan zavádza, klame a podvádza je fakt. Veď napísal a zverejnil o stavbe Domino, napr. toto:  „Podobne je to aj v prípade Ing. Miroslava Skovajsu, ktorý v čase, keď investor podával žiadosť o územné rozhodnutie, nebol v žiadnom pracovnom ani inom pomere k mestskej časti.“ Pritom tvrdí, že sú to „fakty súvisiace so stavbou Domina“.  Že takýchto jeho klamstiev existuje viac? Že porušuje aj právne normy – zákony, vyhlášky, štatúty, smernice, nariadenia nadriadených orgánov? Je tiež fakt.

 

Pravdou je, že 24.8.2007, keď investor Bajoprojekt s.r.o. /Ing. M. Bajan/ podal žiadosť o vydanie územného rozhodnutia pre stavbu Domino na pozemkoch, ktoré vlastnil Aquaterm s.r.o. /M. Skovajsa/, bol M. Skovajsa miestnym kontrolórom MČ BA-PE. A bol miestnym kontrolórom  aj 5.2.2009, keď bolo vydané územné rozhodnutie. Ako kontrolór skončil až 31.3.2009. Neskôr, 1.4.2011, ho starosta Bajan vymenoval za riaditeľa podniku verejnoprospešných služieb, nakoľko vyhral výberové konanie na tento post ako jediný prihlásený uchádzač. Pritom nemal žiadnu protekciu, veď starosta Bajan vôbec nebral do úvahy, že sú susedia v Trnávke, priatelia, spolupodnikatelia, napr. vo firme Dobrý domov s.r.o. /V. Bajan, M. Skovajsa, M. Bajan/ a táto spoločnosť bola v určitom, no veľmi dôležitom  období investorom stavby Domino. Vtedy vznikol projekt k stavebnému povoleniu, ktorý nekorešponduje s územným rozhodnutím. Všetko sú to iba náhody.

Tiež je pravda, že tým pádom musel byť a aj bol zamestnancom miestneho úradu MČ BA-PE, lebo platí:

„Miestny kontrolór je zamestnancom Mestskej časti Bratislava-Petržalka, a ak zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu (zákon NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme).

Zúčastňuje sa na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva a miestnej rady s hlasom poradným, môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených miestnym zastupiteľstvom.“

 

Starosta V. Bajan by si mal uvedomiť, že „jeho dobré meno /verejne všeobecne známe/, občiansku a profesionálnu česť, ktorú si buduje už niekoľko pár rokov v postavení verejného činiteľa a jeho dobrú povesť /dôveryhodnosť a serióznosť/ “ nehanobia novinári, redaktori a blogeri, ale on sám svojimi nepravdivými výrokmi, nezákonnými postupmi a rozhodnutiami. „Oznámenie  pravdivých skutočností nie je ohováraním.“ Jeho stratené „dobré meno“ mu neprinavrátia ani „posledné výzvy ním  splnomocneného právneho zástupcu“.

 

Zdroje:

http://www.petrzalka.sk/2013-12-23-fakty-v-suvislosti-so-stavbou-domino-na-jasovskej-ulici/

http://www.petrzalka.sk/samosprava/miestny-kontrolor/postavenie-miestneho-kontrolora/

http://www.orsr.sk/hladaj_subjekt.asp?OBMENO=aquaterm&PF=3&SID=2&R=on

http://vas.cas.sk/clanok/10796/prehrabali-sa-im-v-papieroch-a-prisiel-sok-sef-petrzalskych-smetiarov-poziciaval-auto-sam-sebe.html

http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/164263-milionar-potvrdil-ze-kseft-storocia-vybavil-bajan/

http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=181166&SID=2&P=1

http://aktualne.atlas.sk/prednosta-petrzalky-mesacne-da-petrzalcan-na-parkovanie-ako-za-dve-kavy/dnes/regiony/

http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/158018-bajan-krik-okolo-areny-vsetko-prehlusil/

http://hn.hnonline.sk/slovensko-119/bajan-prenajal-lukrativne-pozemky-za-euro-rocne-474380

http://www.petercmorej.sk/vladimir-bajan-si-zasluzi-odpocinok/

http://www.sme.sk/c/1463474/kedy-ide-o-trestny-cin-ohovarania.html#ixzz3qKUNwnXu

 

Stavba Domino – „Teraz nejde o to kto má pravdu. Pravda –nepravda sú len „slovíčka“ v právnickej hantírke. “

04.05.2017

Na úvod pridávam túto reportáž, ktorú spracovala redaktorka pani Katarína Začková z RTVS. Je to naozaj objektívny pohľad na daný problém. Ja osobne skladám „klobúk dolu“, hoci kvôli časovému obmedzeniu /limitu/ tejto relácie, nemohla zaznamenať a uverejniť všetko, čo sa pri stavbe Domino udialo. V relácii od 15 min. 39 sekundy [...]

Stavba Domino – Čierny humor v podaní starostu Ing. V. Bajana.

01.01.2017

Ak ste milovníkom tohto druhu humoru, tak v oficiálnych stránkach mestskej časti Bratislava – Petržalka v rubrike Online diskusie, si prídete na svoje. Hlavným protagonistom je samozrejme starosta Ing. Vladimír Bajan. „Mxxxx Dxxxxx: ja mam taketo otazky: preco sa tolko zahustuje petrzalka novostavbami, … Starosta: Dobrý deň prajem. Na otázku prečo sa Petržalka zahusťuje [...]

„Ako to je v skutočnosti? “ Kauza Domino a „cisár“ Bajan.

09.11.2015

V rozhovore pre „Bratislava dnes 24“ dňa 28.11.2014 starosta Bajan povedal: „Stavba Domino. Všetci vieme o petíciach, liste prezidentovi, o nespokojných dotknutých obyvateľoch Jasovskej… Ako to je v skutočnosti? Toto je ďalšia z vecí, ktorú sa veľmi šikovne dalo mojim protikandidátom nalepiť na moje meno. O tom, či Domino bude stáť tam kde bude, rozhodol ešte môj [...]

Pamätná tabuľa návštevy Alžbety II. na Hrebienku

Na Hrebienku je už tretia tabuľa na pamiatku návštevy kráľovnej Alžbety II. Dve ukradli

15.04.2024 08:00

Vysoké Tatry majú pre britského kráľa Karola III. originálnu letenku, špeciálny skipas a pozvánku na návštevu.

sydney

Útočník, ktorý ubodal v Sydney šesť ľudí, sa podľa polície zameral na ženy

15.04.2024 06:55

Päť zo šiestich mŕtvych sobotného útoku boli ženy, rovnako väčšina z 12 zranených.

Izrael, Irán, Joe Biden, Tel Aviv

ONLINE: USA odmietli tvrdenia, že vopred vedeli o útoku Iránu na Izrael

15.04.2024 06:15, aktualizované: 08:23

Teherán podľa nemenovaného amerického predstaviteľa Spojeným štátom odkaz po začatí útokov s tým, že budú "vysoko deštruktívne".

vojna na Ukrajine, Joe Biden, Volodymyr Zelenskyj

ONLINE: Zelenskyj poukázal na Izrael: To je skutočná obrana. Od spojencov žiada odvážnu akciu aj pre Ukrajinu

15.04.2024 06:00, aktualizované: 08:37

"Spojenci by nemali zatvárať oči pred ruskými raketami a dronmi, znamená to, že je potrebná akcia - odvážna," uviedol Volodymyr Zelenskyj.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 24
Celková čítanosť: 126146x
Priemerná čítanosť článkov: 5256x

Autor blogu

Kategórie