Založ si blog

Stavba Domino a „rukojemníci“ Ing. Dušku, spolumajiteľa a konateľa Subcentro s. r. o.

Narazil som na tento „článok“ http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/916796 . Vôbec sa nezmenil – klame, zavádza a podvádza ďalej.  Myslím tým Ing. arch. Juraja Dušku, spolumajiteľa a konateľa Subcentro s.r.o. Jediné, čo sa mierne zmenilo je, že prestal priamo  osočovať obyvateľov Jasovskej 2 – 12, ako napr. tu  http://www.tasr.sk/ots/ots-projekt-domino-v-petrzalke-je-v-s/19055-clanok.html  Teraz si našiel nového obetného baránka, Okresný stavebný úrad, len aby nemusel hovoriť pravdu. Je faktom, že Mateičkov okresný stavebný úrad porušil zákon o dodržiavaní lehôt pri konaniach, ale v tomto prípade je to, ako v tom porekadle  „zlodej kričí, chyťte zlodeja“. Na osočovanie obyvateľov Jasovskej zneužíva svojich rukojemníkov, ako ich on nazýva,  „klientov“ – čakateľov na byty v Domine, ktorí podpisujú Subcentrom naštylizované srdcervúce listy a zasielajú ich na Okresný stavebný úrad. Naozaj mi je tých nešťastníkov ľúto, ale najväčšiu vinu na situácii v akej sa ocitli, nesie práve spoločnosť Subcentro a jej majitelia a konatelia. Obyvatelia Jasovskej takisto súcitia s oklamanými „klientmi“ /nakoľko niečo podobné zažívajú na vlastnej koži/, chápu ich situáciu, no keby aj „klienti“ poznali celú genézu projektu Polyfunkčný súbor Domino, tak by ten posledný odsek z toho listu vypustili.

Veď celé zoskupenie zainteresovaných na výstavbe Domina, Bajanov stavebný úrad Petržalka, Aquaterm s.r.o., Subcentro s.r.o., Kamiprofit s.r.o., F arch s.r.o., Bajoprojekt s.r.o., Dobrý domov s.r.o., Mateičkov okresný stavebný úrad a dokonca aj Krajský súd Bratislava doteraz konali na základe dezinformácií, porušovania zákonných noriem, klamaní verejnosti aj „klientov“, zneužívaní právomocí verejného činiteľa a nebyť medializácie tohto prípadu, tak by v tom pokračovali ďalej. Ale ako vidno, tak sa o to stále pokúšajú. S takýmito ľuďmi sa nedá dohodnúť, podáš im prst a hneď chcú celú ruku.

A ešte stojí „klientom“ za úvahu, či naozaj chcú bývať v nezákonne a načierno postavenej stavbe, lebo „developeri“ ju chcú podľa predávanej štruktúry bytov, stavať naďalej ako „čiernu-nelegálnu“. Každý občan tejto republiky má nielen právo, ale dokonca povinnosť bojovať proti porušovaniu právnych a zákonných noriem. A tak isto hájiť svoje zákonné práva.  A o to v tomto prípade ide. Takže si to objasnime, aj keď vetu po vete.

„Na verdikt úradníkov čakajú ako developer a investor Subcentro, s.r.o., tak aj 60 bezradných rodín, ktoré už majú zaplatené zálohy.“

Pán Duška veľmi dobre vie, že „úradníci“ momentálne nemôžu vyriecť žiadny verdikt.  Najvyšší súd SR, v rozhodnutí č.  6Sžo/64/2014 z 11.12.2014, zrušil v plnom rozsahu rozhodnutie bratislavského Krajského súdu a vrátil mu ho na opätovné prerokovanie s tým, že boli porušené práva obyvateľov Jasovskej 2 -12, ktorí mali byť účastníkmi konania v pôvodnom stavebnom konaní. Citujem z rozhodnutia NS SR: „V ďalšom konaní bude povinnosťou prvostupňového súdu zachovať zákonný postup v zmysle § 250b ods.2 O.s.p. a následne vo veci opätovne rozhodnúť.“ Všimnite si slovné spojenie „zachovať zákonný postup“. Čiže nie ako doteraz, podporovať nekalé praktiky „developerov“ a nezákonné postupy Bajanovho stavebného úradu v Petržalke. Je najvyšší čas, aby aj na Slovensku, platili zákonné normy pre všetkých rovnako. Či je to developer, starosta alebo obyčajný človek – občan.

Takže najprv musí prebehnúť konanie na Krajskom súde Bratislava, ktorý pozastaví pôvodné stavebné povolenie a pravdepodobne všetky nasledujúce akty. Bajanov stavebný úrad, na požiadanie stavebníkov, vyhlási nové stavebné konanie, kde sa bude vychádzať z územného rozhodnutia a až na základe nového stavebného povolenia sa môže začať stavať. Samozrejme iba v prípade, ak bude spĺňať všetky právne náležitosti. Inak hrozí nové odvolanie účastníkov stavebného konania. Tento proces môže trvať mesiac, rok alebo aj viac. Takže zo strany p. Dušku je to iba zavádzanie „klientov“ a ich zneužívanie vo svoj prospech. Nemôže si dovoliť stratiť svojich „rukojemníkov“. To znamená, že nie „administratívne prieťahy držia zainteresovaných v šachu“, ale v šachu ich potrebuje držať on, keď ich stratí, ďalších nezíska a Domino sa rozpadne na jednotlivé kocky. Svojim „klientom“ ťahá popod nos medové motúzy a klame.

„Šesťdesiat klientov, zväčša mladé páry, musí na svoje vytúžené bývanie stále čakať. Zložili niekoľkotisícové zálohy vo výške 10 percent kúpnej ceny s predpokladaným nasťahovaním sa už koncom roka 2014.“

Nie, na „svoje vytúžené bývanie“ v Domine nemusia čakať. Tu je to skôr na rozhodnutí sa klientov, či chcú podporovať takéhoto „developera“, alebo radšej vypovedať zmluvu pre jej neplatnosť a požiadať predávajúceho o vrátenie zálohy aj s úrokmi a obrátiť sa na iných, korektných developerov. Majú na to plné právo, bez ohľadu na  vypovedacie klauzuly a v zmluve zakotvené podmienky, lebo predávajúci KAMI profit s.r.o. /Ing. M. Kaňuščák/  a staviteľ /investor/ SUBCENTRO s.r.o. /Ing. M. Kaňuščák, Ing. J. Duška/ uviedli svojich klientov pri predaji bytov Domina „úmyselne do omylu“. Podľa  zatiaľ platného Územného rozhodnutia, Stavebného povolenia a tiež Dodatočného stavebného povolenia je schválená výstavba štruktúry bytov 54 jednoizbových, 18 dvojizbových a 18 trojizbových. Na každom podlaží 3 jednoizbové, 1 dvoj a 1 trojizbový byt. To je „certifikát“, ktorým sa investor musí riadiť a jedine takýto produkt môže stavať a predávať. No oni stavajú a predávajú byty v štruktúre 54 dvojizbových a 36 trojizbových bytov. Na jednom podlaží 3 dvoj a 2 trojizbové byty. Na takúto výstavbu nemajú žiadne povolenie, čiže budujú „čiernu stavbu“ spoliehajúc sa na to, že pri kolaudácii stavby im to bude zlegalizované. To je zatiaľ na Slovensku „normálny“ stav, postavíš stavbu bez akýchkoľvek povolení a keď už „stojí“, tak čo s ňou? No predsa treba ju odobriť, schváliť, zlegalizovať! Ale čo, ak to pri takto zmedializovanej stavbe nevyjde?

Ono to totiž súvisí aj s počtom parkovacích miest, ktorých je aj tak málo kvôli vypusteniu výstavby suterénu /úspora nákladov developerov, ktorú im nezákonne odklepol starosta Bajan, inak tiež jeden z investorov Domina/ určeného na parkovanie.  Na tú predávanú štruktúru bytov potrebujú 153 parkovacích miest a majú „až“ 83, čo nepostačuje ani na schválenú štruktúru bytov a je tiež v rozpore so zákonom. Rozloha pozemku nepustí! Je to jeden z ďalších podvodov pp. Kaňuščáka, Dušku a starostu Bajana, ktorý o tom veľmi dobre vie. Vzťahuje sa na to § 49a Občianskeho zákonníka :  „Právny úkon je neplatný, ak ho konajúca osoba urobila v omyle vychádzajúcom zo skutočnosti, ktorá je pre jeho uskutočnenie rozhodujúca, a osoba, ktorej bol právny úkon určený, tento omyl vyvolala alebo o ňom musela vedieť. Právny úkon je takisto neplatný, ak omyl táto osoba vyvolala úmyselne. Omyl v pohnútke nerobí právny úkon neplatným.“  Právnym úkonom, sa v tomto prípade rozumie zmluva. Toto  musí uznať každý, dokonca aj slovenský, súd. Neexistuje predsa, aby niekto predával byt, keď nemá na jeho výstavbu povolenie.

Prebehlo niekoľko konaní a odvolaní v prospech samotného projektu, no stavba zostáva rozostavaná. Klienti sa oprávnene pýtajú prečo. „S budúcimi majiteľmi bytov a financujúcou bankou o vzniknutej situácii otvorene komunikujeme. Projektu DOMINO a nám ako investorovi dôverujú, všetci naďalej zostávajú našimi klientmi a veria v skoré dokončenie projektu,“ hovorí konateľ spoločnosti Subcentro, s.r.o. Ing. Arch. Juraj Duška“

Väčšina tých „konaní v prospech samotného projektu“ bola nezákonná. Existuje k tomu kopa dôkazov. Tu  zase vidíme evidentné zavádzanie „klientov“, lebo o „prebehnutom konaní“ v „/ne/prospech samotného projektu“ – rozhodnutie Najvyššieho súdu SR – ich nikto neinformoval. Takže, milí klienti, aj preto „stavba zostáva rozostavaná“ a „úradníci“ musia iba čakať, ale to vám mal povedať p. Duška „v otvorenej komunikácii“. A s tou „vierou v skoré dokončenie projektu“ sa pomaly začnite lúčiť. Tie listy adresované Okresnému stavebnému úradu vypisujete zbytočne. Takže „dôverujte“ svojmu „developerovi“ aj naďalej a tancujte ako píska. Veď vidíte ako pravdivo vás informuje.

Samotné zastavenie stavby sa nám javí, ako účelové, stavali sme presne podľa právoplatného stavebného povolenia, teda podľa dokumentácie riadne overenej v stavebnom konaní. Budeme naďalej zastávať záujmy všetkých našich klientov v súlade        s platnou legislatívou. Projekt DOMINO sme získali už hotový s platnými povoleniami a vstupovali sme doň s najlepšími úmyslami po viacerých ubezpečeniach, právnych a technicko-stavebných analýzach.“

Ono to v skutočnosti bolo trochu inak ako sa to „javí“ p. Duškovi a aj preto narazili na odpor obyvateľov Jasovskej 2 – 12. Tie „najlepšie úmysly, právne a technické analýzy“ vyzerali takto.  Investor Subcentro s.r.o. nadobudla práva a povinnosti stavebníka bytových domov A, B, C od investora Aquaterm s.r.o. dňa 27.3.2013. Myslí sa tým odkúpenie časti pozemkov a projektovej dokumentácie vrátane územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Už predtým Subcentro s.r.o. vedela, že odstupová vzdialenosť podľa Územného rozhodnutia 18,321 m /zakotvená tiež v Stavebnom povolení ako 2. záväzný bod/ od priečelia domu na Jasovskej 2 – 12, sa nedá dodržať, lebo projektová dokumentácia k stavebnému povoleniu má zväčšený objem stavby. Čo je záhadou dodnes, lebo obidva projekty, pre územné aj stavebné konanie,  robila F arch s.r.o. /Ing. Franz, Ing. Franzová súčasná šéfka  Bajanovho stavebného úradu Petržalka a tiež bývalá investorka Domina/. Na základe tejto vzdialenosti bol spracovaný aj pôvodný svetlotechnický posudok a v roku 2007 mal k nemu, a tej malej vzdialenosti 18,321 m, výhrady Obvodný úrad životného prostredia BA, hoci ho nakoniec schválil /vtedy to spadalo pod nich, v súčasnosti pod RÚVZ/.

Tu existovali dve možnosti zákonného riešenia problému. Buď prepracovať projektovú dokumentáciu k stavebnému konaniu, aby sedela s územným rozhodnutím a stavať podľa nej, alebo požiadať stavebný úrad a magistrát o zmenu územného rozhodnutia v intenciách stavebného povolenia. Takéto riešenia sú ale časovo náročné a platnému stavebnému povoleniu hrozilo vypršanie dvojročnej doby platnosti, hoci sa dalo požiadať o jej predĺženie.

A čo sa udialo? Investor /Subcentro/, nevyužil ani jednu z týchto zákonných možností, ale šiel vedome do rizika „po viacerých ubezpečeniach“ /prečo nenapíše kto im ich dal, veď je to známe?/ a zahájil výstavbu s tým, že stavbu prisunú o viac ako 2 m bližšie k stojacemu domu Jasovská 2 – 12. Spoliehal sa, že nikto na to nepríde a stavba sa potichučky dostavia. Najmä to bol ten „kameň úrazu“ z ktorého vznikli protesty obyvateľov susedného domu a vyplávali na povrch všetky „špinavosti“ okolo projektu Domino.  Aby jeho ponuka na trhu realít bola atraktívnejšia, tak pridal k tomu ešte „podvod“ predaja nezákonne zmenenej štruktúry bytov. Že stavba „zostáva rozostavaná“ je jednoznačne chyba investora. Hoci nemalú vinu na tom má aj nedôslednosť a nezákonný postup  Bajanovho stavebného úradu pri vydávaní stavebného povolenia. Starosta Bajan si je toho vedomý a robí všetko, čo je v jeho silách, aby Domino obhájil. No predsa, pod ťarchou dôkazov, tlakom médií a verejnosti musel vydať rozhodnutie o zastavení prác na stavbe. Síce nerád, ale musel.

Napriek tomu plnú zodpovednosť za skutkový stav nesie investor, nakoľko o tom vedel. Nemal dať na „viaceré ubezpečenia“, ale ísť zákonnou cestou. Ako dôkaz o tom, že to tak je, svedčí  ich  zmanipulovaný svetlotechnický posudok  vystavený dňa 1.4.2013 /pol roka pred zahájením výstavby/, na vzdialenosť  16 m od domu na Jasovskej 2 -12, ktorý si objednala spoločnosť Subcentro u Ing. Guotha a spol. Načo by ho zbytočne platili, keď v dokumentácii  k stavebnému povoleniu už bol jeden priložený? Veľmi dobre vedeli „čo činia“. Čiže omeškanie výstavby je spôsobené len a len nepoctivým, nezodpovedným a nezákonným prístupom investora Subcentro s.r.o. pri výstavbe Domina.

Darmo sa p. Duška oháňa tvrdeniami typu „stavali sme presne podľa právoplatného stavebného povolenia“, keď o všetkom vedeli

„Takýto postup a dlhotrvajúce rozhodovacie vákuum naštrbuje dôveryhodnosť nielen našej spoločnosti, ale môže byť precedensom aj pre iné bratislavské novostavby.“

Tu má p. Duška čiastočnú pravdu, byť nepoctivým, nezákonne konajúcim  „developerom“ sa nevypláca a naštrbí to reputáciu akejkoľvek spoločnosti. „Šuster, drž sa svojho kopyta!“ – architekt ste možno dobrý, ale developer…? Svedčia o tom viaceré Vaše vyjadrenia a argumenty, ktoré hovoria o Vašom chápaní pojmu „developer“. Ak máte záujem, rád ich zverejním.  Pri developeroch, ktorí konajú v rámci zákonných noriem predsa nemôže dôjsť k žiadnemu takémuto „rozhodovaciemu vákuu“, nezadajú totiž k nemu žiadny podnet a tobôž nie k „precedensu“.

Stavba Domino – „Teraz nejde o to kto má pravdu. Pravda –nepravda sú len „slovíčka“ v právnickej hantírke. “

04.05.2017

Na úvod pridávam túto reportáž, ktorú spracovala redaktorka pani Katarína Začková z RTVS. Je to naozaj objektívny pohľad na daný problém. Ja osobne skladám „klobúk dolu“, hoci kvôli časovému obmedzeniu /limitu/ tejto relácie, nemohla zaznamenať a uverejniť všetko, čo sa pri stavbe Domino udialo. V relácii od 15 min. 39 sekundy [...]

Stavba Domino – Čierny humor v podaní starostu Ing. V. Bajana.

01.01.2017

Ak ste milovníkom tohto druhu humoru, tak v oficiálnych stránkach mestskej časti Bratislava – Petržalka v rubrike Online diskusie, si prídete na svoje. Hlavným protagonistom je samozrejme starosta Ing. Vladimír Bajan. „Mxxxx Dxxxxx: ja mam taketo otazky: preco sa tolko zahustuje petrzalka novostavbami, … Starosta: Dobrý deň prajem. Na otázku prečo sa Petržalka zahusťuje [...]

„Ako to je v skutočnosti? “ Kauza Domino a „cisár“ Bajan.

09.11.2015

V rozhovore pre „Bratislava dnes 24“ dňa 28.11.2014 starosta Bajan povedal: „Stavba Domino. Všetci vieme o petíciach, liste prezidentovi, o nespokojných dotknutých obyvateľoch Jasovskej… Ako to je v skutočnosti? Toto je ďalšia z vecí, ktorú sa veľmi šikovne dalo mojim protikandidátom nalepiť na moje meno. O tom, či Domino bude stáť tam kde bude, rozhodol ešte môj [...]

nehoda, autobus

Nehoda autobusu v Turecku si vyžiadala 10 obetí a 39 zranených

26.05.2024 21:41

Autobus narazil do nákladného auta a dvoch ďalších vozidiel.

Gitanas Nauséda

Nauséda obhájil post litovského prezidenta, premiérku suverénne porazil. Šimonyté priznala porážku

26.05.2024 21:20, aktualizované: 22:12

Nauséda vyhral aj prvé kolo prezidentských volieb, získal 44 percent hlasov.

dunaj, zrazka

Našli šiestu obeť zrážky lodí na Dunaji, český kapitán žijúci na Slovensku bol opitý

26.05.2024 21:00

Telo 30-ročného muža objavili pri obci Szigetújfalu, 48 kilometrov južne od Budapešti.

SR Bratislava vozidlá historické 500 km BAX

Železnice vypravili najdlhší vlak vo svojej histórii, viezol vzácny náklad

26.05.2024 20:01

Mimoriadny vlak dorazil do metropoly východu v nedeľu popoludní po siedmich hodinách cesty.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 24
Celková čítanosť: 127454x
Priemerná čítanosť článkov: 5311x

Autor blogu

Kategórie